Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

11   Brutto driftsutgifter for helse-, sosial- og pleie- og omsorgstjenesten 2004 og 2005. 2005-tallene er omregnet til 2004-priser.
1 000 kroner 1
Kommune Helse-, sosial- og pleie- og omsorgstjenesten samlet Sosialtjenesten Helsetjenesten Pleie- og omsorgstjenesten
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
0101 Halden  403 653  400 384 50 933 50 818 44 497 48 175  308 223  301 391
0104 Moss  478 802  483 335 73 851 70 600 39 299 39 797  365 652  372 938
0105 Sarpsborg  722 603  702 876  126 619  112 384 66 644 65 408  529 340  525 084
0106 Fredrikstad 1 041 297 1 003 321  194 620  178 465 91 409 91 523  755 268  733 333
0111 Hvaler 46 639 47 930 6 099 5 207 7 239 6 240 33 301 36 484
0118 Aremark 27 429 27 351 1 379 1 542 3 117 3 661 22 933 22 149
0119 Marker 52 475 51 141 4 397 4 331 5 667 5 645 42 411 41 165
0121 Rømskog 11 767 11 580  531  546 1 317 1 170 9 919 9 864
0122 Trøgstad 71 722 70 177 7 493 7 104 8 598 8 283 55 631 54 789
0123 Spydeberg 65 058 68 975 5 288 4 809 8 032 8 772 51 738 55 395
0124 Askim  176 952  173 030 23 540 24 452 20 587 21 140  132 825  127 438
0125 Eidsberg  135 280  134 813 17 311 16 643 15 021 15 815  102 948  102 355
0127 Skiptvet 49 102 46 845 4 700 4 014 3 879 3 675 40 523 39 157
0128 Rakkestad  103 441  102 175 9 938 11 275 11 673 10 758 81 830 80 142
0135 Råde 80 511 78 513 7 334 6 506 8 434 8 608 64 743 63 398
0136 Rygge  159 327  159 663 15 375 15 118 19 179 17 469  124 773  127 076
0137 Våler 46 568 46 721 3 408 3 066 9 307 9 275 33 853 34 381
0138 Hobøl 57 968 56 581 6 236 5 306 6 606 6 305 45 126 44 971
0211 Vestby  109 264  110 848 14 894 14 834 16 659 13 086 77 711 82 928
0213 Ski  302 673  309 996 58 447 68 580 33 617 34 351  210 609  207 065
0214 Ås  167 376  163 703 12 680 10 650 17 491 17 788  137 205  135 265
0215 Frogn  134 454  145 871 13 738 13 368 18 738 19 210  101 978  113 294
0216 Nesodden  152 636  150 275 26 901 21 373 17 953 16 945  107 782  111 956
0217 Oppegård  242 768  257 529 31 357 29 250 28 114 27 888  183 297  200 391
0219 Bærum 1 481 633 1 449 156  133 570  135 404  181 525  177 285 1 166 538 1 136 466
0220 Asker  594 584  619 155 61 321 59 081 67 274 71 652  465 989  488 422
0221 Aurskog-Høland  160 559  165 809 14 635 15 277 16 119 16 162  129 805  134 370
0226 Sørum  144 404  148 943 9 246 11 473 20 528 20 250  114 630  117 220
0227 Fet 97 513 99 242 9 925 8 813 18 423 11 983 69 165 78 446
0228 Rælingen  160 428  160 800 20 043 20 449 16 561 16 642  123 824  123 709
0229 Enebakk 92 625 93 987 8 163 8 477 13 192 13 020 71 270 72 490
0230 Lørenskog  298 078  306 335 55 156 55 430 31 189 31 812  211 733  219 092
0231 Skedsmo  464 033  472 583 70 504 73 146 58 820 63 815  334 709  335 622
0233 Nittedal  174 138  172 570 22 612 20 650 21 752 21 523  129 774  130 397
0234 Gjerdrum 56 310 54 397 8 257 6 453 7 634 6 856 40 419 41 089
0235 Ullensaker  264 160  276 332 33 186 34 526 38 838 40 468  192 136  201 338
0236 Nes  198 119  204 847 12 233 11 848 26 921 28 320  158 965  164 679
0237 Eidsvoll  216 860  217 554 18 051 19 471 31 529 30 371  167 280  167 712
0238 Nannestad  101 660  102 415 8 972 9 292 14 496 15 376 78 192 77 747
0239 Hurdal 43 041 43 692 2 648 3 188 4 781 5 063 35 612 35 442
0301 Oslo 8 535 318 8 431 349 1 810 758 1 780 793  961 306  865 964 5 763 254 5 784 592
0402 Kongsvinger  275 308  259 444 34 470 31 373 30 863 28 294  209 975  199 777
0403 Hamar  421 191  429 509 54 731 56 101 38 168 41 523  328 292  331 885
0412 Ringsaker  457 282  455 432 41 504 40 057 32 039 30 854  383 739  384 521
0415 Løten 91 563 88 633 8 881 8 621 8 948 8 608 73 734 71 404
0417 Stange  278 893  268 961 26 268 25 906 25 587 25 588  227 038  217 467
0418 Nord-Odal 87 686 87 036 5 577 6 240 10 294 10 321 71 815 70 475
0419 Sør-Odal  104 881  100 270 7 387 7 799 9 387 9 970 88 107 82 501
0420 Eidskog  128 713  128 764 12 395 14 550 18 869 13 985 97 449  100 228
0423 Grue  116 963  118 427 11 056 10 469 8 794 6 958 97 113  101 000
0425 Åsnes  161 191  154 579 15 117 14 244 16 357 16 423  129 717  123 913
0426 Våler 75 689 71 032 4 696 4 561 8 282 8 807 62 711 57 664
0427 Elverum  256 712  261 654 33 282 32 357 26 982 30 327  196 448  198 970
0428 Trysil  134 995  135 845 9 678 8 190 13 322 13 587  111 995  114 069
0429 Åmot 80 512 77 031 7 716 8 032 8 020 8 167 64 776 60 832
0430 Stor-Elvdal 54 494 58 349 6 824 6 412 8 814 9 421 38 856 42 516
0432 Rendalen 46 082 44 875 2 214 2 145 7 229 7 664 36 639 35 066
0434 Engerdal 27 874 28 506 1 539 1 952 6 176 6 168 20 159 20 386
0436 Tolga 31 126 31 297 4 409 4 175 5 791 5 567 20 926 21 555
0437 Tynset 98 605 99 722 8 253 8 806 12 751 12 619 77 601 78 298
0438 Alvdal 38 961 37 597 2 577 1 721 5 886 6 119 30 498 29 757
0439 Folldal 34 589 31 891 3 962 2 547 5 008 4 594 25 619 24 750
0441 Os 41 766 43 095 3 055 2 715 6 671 6 202 32 040 34 178
0501 Lillehammer  373 404  373 913 45 701 47 000 40 876 39 914  286 827  286 999
0502 Gjøvik  384 410  374 646 55 514 48 151 37 950 43 867  290 946  282 629
0511 Dovre 45 853 45 963 5 557 5 321 8 631 9 073 31 665 31 570
0512 Lesja 45 819 45 365 2 697 3 221 7 187 7 070 35 935 35 074
0513 Skjåk 46 103 46 872 1 776 2 747 8 538 6 521 35 789 37 604
0514 Lom 44 782 46 235 2 418 1 740 6 597 7 357 35 767 37 138
0515 Vågå 68 594 68 044 4 660 3 443 8 945 9 041 54 989 55 560
0516 Nord-Fron 89 937 91 634 4 156 3 340 13 353 12 246 72 428 76 048
0517 Sel 99 356 98 366 11 820 9 929 15 472 15 425 72 064 73 012
0519 Sør-Fron 53 899 53 693 2 388 2 417 6 758 7 104 44 753 44 172
0520 Ringebu 82 366 82 364 4 049 4 252 8 839 10 275 69 478 67 837
0521 Øyer 75 396 73 455 8 369 6 483 8 287 8 036 58 740 58 936
0522 Gausdal 98 982 94 492 10 712 7 673 9 957 9 855 78 313 76 964
0528 Østre Toten  236 994  236 135 18 444 15 860 20 983 22 696  197 567  197 579
0529 Vestre Toten  177 872  173 159 20 934 19 664 18 089 17 397  138 849  136 097
0532 Jevnaker 86 996 88 189 7 738 8 290 11 387 10 320 67 871 69 578
0533 Lunner 97 636 99 130 8 983 8 978 11 985 12 096 76 668 78 056
0534 Gran  196 773  196 775 14 339 12 340 18 611 16 892  163 823  167 543
0536 Søndre Land  147 736  143 489 7 728 8 074 10 824 10 729  129 184  124 686
0538 Nordre Land  117 496  112 026 9 212 6 997 14 679 12 126 93 605 92 903
0540 Sør-Aurdal 64 517 67 193 3 896 2 802 8 026 7 873 52 595 56 518
0541 Etnedal 28 055 27 614 1 995 1 085 2 655 2 770 23 405 23 759
0542 Nord-Aurdal  126 949  126 249 12 434 12 184 24 358 23 497 90 157 90 568
0543 Vestre Slidre 35 177 37 415 2 939 2 367 6 390 6 947 25 848 28 102
0544 Øystre Slidre 44 432 46 205 2 453 3 204 6 251 6 450 35 728 36 551
0545 Vang 48 941 50 567 2 500 1 348 6 035 6 712 40 406 42 507
0602 Drammen  843 150  842 117  124 265  126 838 80 554 80 722  638 331  634 556
0604 Kongsberg  350 413  352 129 41 196 44 453 30 404 28 281  278 813  279 395
0605 Ringerike  450 599  467 710 33 425 37 962 56 374 59 780  360 800  369 967
0612 Hole 75 124 74 465 6 686 6 501 5 022 5 389 63 416 62 575
0615 Flå 24 482 20 621 2 182 1 294 3 772 3 844 18 528 15 483
0616 Nes 63 446 63 367 4 542 3 855 8 854 8 876 50 050 50 635
0617 Gol 77 368 79 100 7 128 8 574 13 930 13 766 56 310 56 759
0618 Hemsedal 26 509 26 241 1 465 1 293 4 748 5 006 20 296 19 942
0619 Ål 77 825 84 334 0 5 871 13 246 13 965 64 579 64 497
0620 Hol 98 502 94 937 4 235 3 859 16 419 16 339 77 848 74 739
0621 Sigdal 61 844 62 511 3 300 2 399 7 044 7 173 51 500 52 938
0622 Krødsherad 32 767 33 192 1 433 1 486 3 642 3 735 27 692 27 971
0623 Modum  165 287  169 214 9 635 11 281 16 367 17 272  139 285  140 661
0624 Øvre Eiker  193 097  195 828 19 055 20 087 26 761 23 899  147 281  151 841
0625 Nedre Eiker  232 793  234 704 33 552 32 508 23 575 23 518  175 666  178 678
0626 Lier  253 824  253 676 27 071 25 800 30 174 30 003  196 579  197 873
0627 Røyken  173 911  194 512 7 848 7 173 22 272 21 306  143 791  166 033
0628 Hurum  112 812  108 560 14 384 14 529 10 411 10 485 88 017 83 546
0631 Flesberg 37 069 36 081 2 753 3 052 4 354 4 484 29 962 28 545
0632 Rollag 25 947 25 456 1 317 1 132 2 884 3 708 21 746 20 615
0633 Nore og Uvdal 56 851 54 946 4 156 3 311 7 780 8 241 44 915 43 394
0701 Borre  380 988  354 851 43 843 40 712 33 009 32 687  304 136  281 453
0702 Holmestrand  136 044  134 460 14 300 13 157 13 135 12 414  108 609  108 890
0704 Tønsberg  546 829  567 039 61 690 67 788 45 725 46 200  439 414  453 050
0706 Sandefjord  542 632  547 902 82 016 83 671 52 509 61 940  408 107  402 291
0709 Larvik  609 623  590 789  104 056 88 668 63 078 64 476  442 489  437 645
0711 Svelvik 72 673 71 681 11 038 9 696 7 857 7 651 53 778 54 334
0713 Sande 93 629 99 225 8 783 10 324 9 876 9 095 74 970 79 807
0714 Hof 41 708 41 319 2 530 2 776 4 994 4 858 34 184 33 686
0716 Re (Våle før 2002)  109 788  112 935 14 478 15 445 12 152 12 372 83 158 85 118
0719 Andebu 62 926 63 916 5 824 5 494 6 237 6 709 50 865 51 713
0720 Stokke  123 896  124 239 14 220 14 412 11 831 14 108 97 845 95 719
0722 Nøtterøy  264 149  269 552 39 811 33 975 19 393 18 735  204 945  216 842
0723 Tjøme 57 273 54 726 8 089 6 165 6 469 5 968 42 715 42 593
0728 Lardal 32 276 33 791 4 103 4 024 3 394 3 677 24 779 26 090
0805 Porsgrunn  507 578  491 614 63 234 66 599 51 534 49 916  392 810  375 100
0806 Skien  711 847  653 644 96 296  100 591 61 983 58 312  553 568  494 741
0807 Notodden  221 041  212 081 24 035 16 096 22 134 23 895  174 872  172 091
0811 Siljan 25 532 24 315 2 853 2 163 3 879 4 275 18 800 17 877
0814 Bamble  170 425  175 285 23 579 22 205 21 468 20 253  125 378  132 827
0815 Kragerø  154 130  152 490 20 460 18 531 13 608 13 705  120 062  120 254
0817 Drangedal 71 185 72 471 6 381 6 110 9 198 9 304 55 606 57 057
0819 Nome  133 267  126 631 12 975 9 958 13 720 13 195  106 572  103 477
0821 Bø 81 051 82 293 14 273 12 504 13 177 12 838 53 601 56 952
0822 Sauherad 64 672 60 653 10 724 9 324 10 567 10 059 43 381 41 270
0826 Tinn  126 900  117 495 9 241 7 929 22 473 20 350 95 186 89 216
0827 Hjartdal 36 644 36 564  921 1 007 6 118 6 535 29 605 29 022
0828 Seljord 50 851 48 326 4 543 3 598 10 452 8 804 35 856 35 925
0829 Kviteseid 41 557 41 524 1 988 1 753 8 573 8 518 30 996 31 252
0830 Nissedal 33 163 32 260 2 169 1 669 4 946 4 426 26 048 26 165
0831 Fyresdal 28 051 28 782 1 762 2 861 5 042 4 680 21 247 21 242
0833 Tokke 54 964 55 040 2 546 3 204 8 940 9 339 43 478 42 496
0834 Vinje 99 285 95 985 6 819 8 111 18 322 17 836 74 144 70 039
0901 Risør  126 334  128 769 16 520 15 103 9 098 9 032  100 716  104 634
0904 Grimstad  224 031  226 143 32 604 31 910 22 498 24 275  168 929  169 958
0906 Arendal  549 619  541 159 83 970 83 055 68 818 64 172  396 831  393 931
0911 Gjerstad 49 670 49 730 7 744 7 368 3 678 3 475 38 248 38 888
0912 Vegårshei 35 555 34 768 3 303 2 082 2 802 2 806 29 450 29 880
0914 Tvedestrand 91 484 89 037 12 594 11 220 9 531 9 618 69 359 68 199
0919 Froland 58 515 57 614 10 052 9 581 6 130 6 486 42 333 41 546
0926 Lillesand  115 718  108 801 11 439 9 053 11 909 11 718 92 370 88 030
0928 Birkenes 59 660 60 250 4 224 3 979 5 716 5 971 49 720 50 301
0929 Åmli 37 952 38 673 3 965 4 927 4 573 4 796 29 414 28 950
0935 Iveland 18 003 17 611 1 147  887 2 318 2 363 14 538 14 362
0937 Evje og Hornnes 48 243 49 332 6 485 6 630 6 749 6 574 35 009 36 128
0938 Bygland 34 660 32 071 3 177 2 829 3 669 3 336 27 814 25 906
0940 Valle 37 121 36 103 3 537 2 558 6 187 5 888 27 397 27 658
0941 Bykle 24 487 23 424 1 130 1 135 6 896 6 788 16 461 15 500
1001 Kristiansand 1 039 374 1 033 799  210 257  187 707  102 090  108 747  727 027  737 345
1002 Mandal  192 496  189 029 15 563 16 819 17 758 17 120  159 175  155 090
1003 Farsund  132 195  132 752 10 914 9 524 10 086 10 710  111 195  112 518
1004 Flekkefjord  153 079  148 847 9 631 8 142 13 760 13 273  129 688  127 432
1014 Vennesla  141 959  141 874 21 134 19 969 19 030 19 067  101 795  102 838
1017 Songdalen 63 852 66 480 7 279 8 474 7 417 7 841 49 156 50 164
1018 Søgne  108 202  112 675 13 522 10 016 10 726 10 709 83 954 91 950
1021 Marnardal 40 250 38 617 1 860 1 856 3 454 3 133 34 936 33 628
1026 Åseral 26 365 24 962 2 548 1 409 4 551 4 293 19 266 19 260
1027 Audnedal 33 312 32 688 1 563 1 182 3 782 3 723 27 967 27 782
1029 Lindesnes 64 125 65 201 5 242 5 633 6 010 6 380 52 873 53 188
1032 Lyngdal 98 842  100 623 9 228 7 609 9 690 8 669 79 924 84 344
1034 Hægebostad 31 594 31 048 1 898 1 312 5 640 5 201 24 056 24 535
1037 Kvinesdal  102 861  103 865 6 804 6 299 7 920 8 223 88 137 89 342
1046 Sirdal 53 769 52 383 3 807 3 375 7 535 7 461 42 427 41 546
1101 Eigersund  208 930  220 289 18 693 21 231 18 301 17 337  171 936  181 721
1102 Sandnes  607 972  611 562 69 593 68 253 72 265 71 162  466 114  472 147
1103 Stavanger 1 463 439 1 461 574  227 159  219 370  142 928  141 954 1 093 352 1 100 250
1106 Haugesund  460 016  482 332 66 813 64 761 49 613 47 761  343 590  369 809
1111 Sokndal 49 273 50 709 2 035 1 605 5 852 5 904 41 386 43 199
1112 Lund 45 409 44 879 2 424 2 227 5 912 6 541 37 073 36 111
1114 Bjerkreim 32 708 34 586 1 395 1 565 3 767 4 078 27 546 28 943
1119 Hå  213 202  207 417 22 540 19 638 26 988 25 991  163 674  161 787
1120 Klepp  148 710  148 364 14 748 14 267 18 404 17 571  115 558  116 526
1121 Time  158 151  159 281 18 444 17 334 15 155 15 649  124 552  126 299
1122 Gjesdal 84 632 87 296 10 893 11 026 10 600 9 738 63 139 66 532
1124 Sola  192 894  182 456 22 671 19 271 22 595 22 537  147 628  140 649
1127 Randaberg 97 886  104 256 8 885 9 775 10 695 12 110 78 306 82 371
1129 Forsand 28 516 28 668 1 421 1 375 5 206 5 221 21 889 22 073
1130 Strand  135 459  138 856 15 083 14 825 15 181 15 480  105 195  108 551
1133 Hjelmeland 57 425 57 767 4 912 4 905 6 971 7 904 45 542 44 957
1134 Suldal 96 184  100 809 5 395 5 130 9 846 9 960 80 943 85 719
1135 Sauda 89 073 87 026 5 005 4 960 9 207 8 050 74 861 74 015
1141 Finnøy 40 860 41 663 1 474 1 944 6 448 6 559 32 938 33 161
1142 Rennesøy 38 613 39 978 2 829 2 646 7 934 8 126 27 850 29 206
1144 Kvitsøy 8 975 8 209  135 87 1 855 1 923 6 985 6 199
1145 Bokn 14 058 13 306  629  614 2 075 1 661 11 354 11 031
1146 Tysvær  137 372  138 038 11 626 10 478 17 515 16 975  108 231  110 585
1149 Karmøy  427 863  427 151 43 578 37 724 46 520 45 428  337 765  343 998
1151 Utsira 6 215 5 861 2 2  647  586 5 566 5 273
1160 Vindafjord  126 067  125 234 5 882 4 790 15 478 14 326  104 707  106 118
1201 Bergen 3 862 337 3 634 435  620 580  565 855  332 120  331 572 2 909 637 2 737 009
1211 Etne 56 681 56 207 4 984 4 536 8 078 7 917 43 619 43 754
1216 Sveio 61 681 60 930 7 103 6 027 6 292 6 300 48 286 48 603
1219 Bømlo  145 686  145 338 11 330 11 631 16 530 15 551  117 826  118 156
1221 Stord  211 105  207 206 33 158 31 391 28 148 27 777  149 799  148 039
1222 Fitjar 37 595 36 782 1 616 1 925 3 621 3 800 32 358 31 058
1223 Tysnes 55 402 53 023 1 253 1 173 8 961 8 667 45 188 43 183
1224 Kvinnherad  221 527  218 649 16 462 15 691 25 826 25 558  179 239  177 399
1227 Jondal 26 602 27 120  729  624 3 731 3 900 22 142 22 596
1228 Odda  135 492  144 079 10 649 13 364 16 229 17 151  108 614  113 565
1231 Ullensvang 61 387 61 614 2 285 2 565 10 205 9 161 48 897 49 889
1232 Eidfjord 28 007 26 440  782  634 6 028 5 561 21 197 20 245
1233 Ulvik 25 024 26 706 0 1 944 3 642 3 794 21 382 20 968
1234 Granvin 23 113 22 585 1 722 1 214 3 157 3 012 18 234 18 360
1235 Voss  232 692  230 729 21 435 19 995 22 244 22 103  189 013  188 632
1238 Kvam  150 598  146 429 13 044 10 365 20 892 19 398  116 662  116 666
1241 Fusa 62 651 63 844 3 139 3 544 7 774 7 216 51 738 53 084
1242 Samnanger 37 709 37 399 2 494 2 317 5 792 5 610 29 423 29 472
1243 Os  160 275  167 754 16 303 16 654 16 452 17 167  127 520  133 933
1244 Austevoll 70 667 69 400 3 083 3 272 8 040 7 470 59 544 58 659
1245 Sund 64 432 57 149 9 316 5 008 5 802 7 023 49 314 45 118
1246 Fjell  159 317  155 374 23 363 18 562 20 851 20 713  115 103  116 100
1247 Askøy  283 818  291 932 27 543 23 826 33 334 35 049  222 941  233 057
1251 Vaksdal 93 533 94 339 4 075 3 680 9 651 9 604 79 807 81 055
1252 Modalen 17 151 15 641  346  324 2 931 2 705 13 874 12 612
1253 Osterøy  103 570  105 096 6 102 6 341 12 053 11 495 85 415 87 259
1256 Meland 65 133 65 138 7 310 6 396 10 796 11 012 47 027 47 731
1259 Øygarden 76 265 75 868 3 039 2 818 11 086 10 649 62 140 62 400
1260 Radøy 84 633 79 926 6 106 5 279 12 389 12 121 66 138 62 526
1263 Lindås  214 590  212 992 16 054 16 778 29 171 29 159  169 365  167 056
1264 Austrheim 46 454 44 626 2 984 1 978 8 128 8 216 35 342 34 432
1265 Fedje 15 411 15 991  185  445 2 867 2 671 12 359 12 875
1266 Masfjorden 36 420 35 103  726  737 8 662 7 395 27 032 26 972
1401 Flora  157 432  154 724 12 465 11 655 20 050 20 295  124 917  122 775
1411 Gulen 60 264 58 327 1 248 1 421 7 549 6 939 51 467 49 967
1412 Solund 22 439 21 944 0  468 3 206 3 523 19 233 17 953
1413 Hyllestad 31 771 32 680 1 566 1 368 3 906 4 212 26 299 27 101
1416 Høyanger 94 467 94 756 4 800 4 349 11 563 13 055 78 104 77 352
1417 Vik 61 688 63 093 2 956 2 768 6 539 7 037 52 193 53 288
1418 Balestrand 55 675 54 296 1 036 1 167 4 366 4 573 50 273 48 556
1419 Leikanger 35 765 34 989 1 592 1 573 5 177 5 067 28 996 28 350
1420 Sogndal 93 345 88 388 7 624 6 426 13 798 12 726 71 923 69 236
1421 Aurland 39 025 39 086 1 720 1 776 6 057 6 449 31 248 30 862
1422 Lærdal 41 024 42 948 2 329 2 539 7 750 7 444 30 945 32 965
1424 Årdal  109 347  113 238 6 107 5 339 17 080 17 712 86 160 90 187
1426 Luster  101 859 98 479 3 435 2 933 13 376 13 338 85 048 82 208
1428 Askvoll 58 701 60 146 2 978 3 295 6 499 6 478 49 224 50 373
1429 Fjaler 53 613 53 400 2 842 2 094 6 526 6 855 44 245 44 452
1430 Gaular 48 702 45 583 2 492 1 686 9 760 9 473 36 450 34 425
1431 Jølster 60 071 58 027 4 925 3 766 8 292 8 161 46 854 46 101
1432 Førde  137 810  142 874 18 420 17 480 15 644 16 144  103 746  109 250
1433 Naustdal 53 234 51 280 1 848 1 955 6 217 6 620 45 169 42 706
1438 Bremanger 76 924 79 230 4 430 4 069 8 923 10 303 63 571 64 859
1439 Vågsøy 90 950 91 284 3 329 3 119 10 365 10 478 77 256 77 688
1441 Selje 49 968 48 530 1 697 1 658 4 392 4 128 43 879 42 745
1443 Eid 74 594 70 380 5 756 4 314 7 193 7 179 61 645 58 887
1444 Hornindal 19 718 21 335  483  551 2 693 3 293 16 542 17 490
1445 Gloppen  105 102  103 692 5 915 5 033 13 116 12 036 86 071 86 624
1449 Stryn  101 931  101 075 4 566 4 028 13 862 12 900 83 503 84 147
1502 Molde  342 641  350 143 31 151 31 427 33 681 34 297  277 809  284 419
1503 Kristiansund  289 945  282 703 42 001 32 768 30 887 33 059  217 057  216 876
1504 Ålesund  559 980  553 050 58 772 52 188 45 767 43 640  455 441  457 222
1511 Vanylven 54 654 57 411 2 761 2 985 8 514 9 168 43 379 45 257
1514 Sande 56 688 53 394 2 722 2 340 5 588 5 415 48 378 45 638
1515 Herøy  114 635  114 221 11 861 11 748 17 280 18 111 85 494 84 362
1516 Ulstein 84 669 82 425 5 944 4 507 8 078 8 173 70 647 69 745
1517 Hareid 62 314 59 694 6 776 4 760 5 146 5 115 50 392 49 819
1519 Volda  117 851  115 382 5 969 5 776 13 071 13 062 98 811 96 544
1520 Ørsta  147 662  149 728 11 862 11 547 14 552 14 556  121 248  123 625
1523 Ørskog 48 744 46 910 1 239 1 177 7 525 6 331 39 980 39 402
1524 Norddal 48 167 47 956 1 379 1 849 7 891 7 130 38 897 38 978
1525 Stranda 67 961 67 235 2 922 2 909 11 417 11 325 53 622 53 001
1526 Stordal 19 094 20 979  558  437 3 576 3 206 14 960 17 336
1528 Sykkylven 89 429 89 057 6 123 6 664 12 227 10 359 71 079 72 034
1529 Skodje 58 874 59 690 4 034 5 985 8 402 8 041 46 438 45 664
1531 Sula 93 368 95 789 6 522 5 347 9 883 10 302 76 963 80 140
1532 Giske 78 127 81 480 4 068 4 918 9 008 8 720 65 051 67 842
1534 Haram  118 653  116 457 6 411 5 423 19 235 18 627 93 007 92 408
1535 Vestnes  171 630  172 905 3 520 2 878 12 966 14 885  155 144  155 142
1539 Rauma  116 611  115 617 6 133 6 113 9 742 10 438  100 736 99 066
1543 Nesset 60 579 56 819 2 963 3 777 6 271 6 734 51 345 46 309
1545 Midsund 46 917 46 844 4 960 4 214 6 318 6 330 35 639 36 301
1546 Sandøy 27 460 28 527  809  516 3 995 4 806 22 656 23 205
1547 Aukra 47 897 49 826 2 034 1 774 5 721 6 260 40 142 41 792
1548 Fræna  132 415  133 831 8 704 9 083 13 256 14 672  110 455  110 075
1551 Eide 44 833 45 593 4 010 1 978 4 564 4 523 36 259 39 092
1554 Averøy 80 170 79 328 5 463 4 723 8 463 8 554 66 244 66 050
1556 Frei 48 726 51 190 5 561 5 114 9 597 9 821 33 568 36 254
1557 Gjemnes 45 134 42 526 3 784 2 575 5 569 5 471 35 781 34 480
1560 Tingvoll 58 090 55 159 6 334 4 997 7 989 6 080 43 767 44 081
1563 Sunndal  138 721  139 174 14 147 11 624 13 080 12 955  111 494  114 596
1566 Surnadal  101 721  103 542 4 287 4 666 9 751 10 378 87 683 88 497
1567 Rindal 41 425 40 720  739  708 3 885 4 210 36 801 35 802
1571 Halsa 32 814 32 334 1 390 1 215 5 159 4 937 26 265 26 182
1573 Smøla 45 008 41 735 1 901 1 668 12 670 7 814 30 437 32 252
1576 Aure 67 577 70 309 2 385 3 196 11 915 12 103 53 277 55 009
1601 Trondheim 2 065 140 2 029 641  345 256  319 188  223 775  235 861 1 496 109 1 474 593
1612 Hemne 54 384 52 810 4 354 4 412 7 501 7 320 42 529 41 078
1613 Snillfjord 20 205 19 796  589  597 2 677 2 538 16 939 16 662
1617 Hitra 81 195 78 596 3 305 3 088 8 879 8 238 69 011 67 270
1620 Frøya 66 293 66 115 2 818 2 619 10 055 8 054 53 420 55 442
1621 Ørland 64 995 65 390 3 689 3 675 14 436 12 955 46 870 48 760
1622 Agdenes 32 331 34 905 1 057  907 4 666 4 062 26 608 29 936
1624 Rissa 96 445 98 129 4 797 4 736 14 596 15 091 77 052 78 302
1627 Bjugn 64 229 73 956 0 4 288 8 797 9 588 55 432 60 079
1630 Åfjord 53 907 55 111 0 1 990 8 460 7 417 45 447 45 704
1632 Roan 21 095 21 284  897 1 088 3 316 3 228 16 882 16 968
1633 Osen 20 691 20 734 1 431 1 579 3 475 2 939 15 785 16 216
1634 Oppdal 92 580 91 749 7 978 7 433 10 274 10 169 74 328 74 146
1635 Rennebu 45 718 43 892 1 854 1 696 4 887 4 405 38 977 37 790
1636 Meldal 78 253 75 714 2 463 2 038 8 143 6 859 67 647 66 817
1638 Orkdal  143 424  138 299 13 462 15 342 16 503 13 915  113 459  109 042
1640 Røros 85 897 90 341 6 822 5 999 12 395 10 231 66 680 74 111
1644 Holtålen 36 909 38 264 1 199 1 572 5 458 5 181 30 252 31 512
1648 Midtre Gauldal  105 506  106 886 6 008 5 148 10 761 10 499 88 737 91 239
1653 Melhus  166 585  163 525 17 452 17 242 19 376 18 652  129 757  127 632
1657 Skaun 73 180 75 184 5 376 4 701 7 235 7 358 60 569 63 125
1662 Klæbu 77 927 80 688 6 227 5 946 9 941 9 842 61 759 64 899
1663 Malvik  117 156  116 463 8 948 8 886 18 891 19 221 89 317 88 357
1664 Selbu 64 362 64 127 2 062 2 593 10 393 10 019 51 907 51 515
1665 Tydal 24 963 24 048 1 004  578 5 003 5 875 18 956 17 595
1702 Steinkjer  307 797  301 939 30 547 26 044 30 886 38 542  246 364  237 353
1703 Namsos  176 533  181 044 17 599 18 674 18 233 19 169  140 701  143 201
1711 Meråker 49 753 50 126 2 342 2 779 8 937 8 843 38 474 38 504
1714 Stjørdal  222 208  227 662 15 666 14 626 30 027 29 518  176 515  183 517
1717 Frosta 35 645 35 665 2 057 2 142 4 984 4 984 28 604 28 540
1718 Leksvik 63 133 64 531 3 732 3 293 9 613 9 185 49 788 52 053
1719 Levanger  214 024  214 834 24 568 21 076 24 695 26 010  164 761  167 748
1721 Verdal  177 784  176 779 27 069 23 625 23 427 19 003  127 288  134 151
1723 Mosvik 18 934 19 225  864  589 2 391 2 707 15 679 15 929
1724 Verran 54 328 52 091 1 692 1 661 5 388 5 545 47 248 44 885
1725 Namdalseid 35 010 35 439 1 085 1 138 5 887 6 360 28 038 27 941
1729 Inderøy 68 044 66 569 7 839 6 786 10 339 10 222 49 866 49 560
1736 Snåsa 37 827 37 722  879  844 5 969 5 805 30 979 31 074
1738 Lierne 38 838 37 991  877  923 6 236 5 959 31 725 31 109
1739 Røyrvik 16 600 16 594  503  743 3 570 3 256 12 527 12 595
1740 Namsskogan 20 388 20 594  753  788 3 048 3 473 16 587 16 333
1742 Grong 54 089 50 815 5 031 3 032 8 552 8 553 40 506 39 230
1743 Høylandet 22 669 23 305 0  414 4 411 4 368 18 258 18 523
1744 Overhalla 55 921 54 044 4 023 4 090 6 826 6 439 45 072 43 515
1748 Fosnes 15 170 14 865  328  570 2 506 2 912 12 336 11 383
1749 Flatanger 25 010 25 050 1 038 1 327 3 195 2 983 20 777 20 741
1750 Vikna 62 700 66 894 3 453 3 381 8 484 8 682 50 763 54 831
1751 Nærøy 77 912 77 285 3 871 4 571 7 796 6 935 66 245 65 779
1755 Leka 15 477 13 696  471  475 2 817 2 802 12 189 10 420
1804 Bodø  515 757  530 687 61 889 68 336 74 614 75 369  379 254  386 982
1805 Narvik  299 020  305 266 34 602 31 514 41 976 40 152  222 442  233 601
1811 Bindal 46 843 45 407 1 195 1 195 7 499 7 257 38 149 36 955
1812 Sømna 37 167 38 087 1 729 1 666 6 415 5 134 29 023 31 286
1813 Brønnøy  120 470  120 303 15 195 11 397 15 187 14 565 90 088 94 341
1815 Vega 31 926 31 149 1 831 1 946 3 945 4 130 26 150 25 074
1816 Vevelstad 13 762 14 276 0  247 2 489 3 004 11 273 11 025
1818 Herøy 35 500 35 587 1 493 1 572 7 757 8 064 26 250 25 952
1820 Alstahaug  114 071  106 386 24 085 18 725 15 088 14 935 74 898 72 725
1822 Leirfjord 36 377 35 073  551  425 6 591 6 615 29 235 28 033
1824 Vefsn  216 165  212 083 20 853 17 284 24 038 23 089  171 274  171 710
1825 Grane 25 985 26 747 1 077 1 015 4 070 3 803 20 838 21 929
1826 Hattfjelldal 29 766 32 620 1 685 1 790 4 717 5 012 23 364 25 818
1827 Dønna 36 872 36 006 2 600 2 860 5 313 4 374 28 959 28 772
1828 Nesna 32 279 31 289 3 061 2 105 5 585 6 367 23 633 22 817
1832 Hemnes 87 563 90 176 6 542 6 771 6 912 7 259 74 109 76 146
1833 Rana  373 578  383 721 51 193 51 112 36 813 39 416  285 572  293 192
1834 Lurøy 42 900 43 557 1 200 1 419 13 708 12 295 27 992 29 843
1835 Træna 10 637 10 972  327  535 2 578 2 361 7 732 8 076
1836 Rødøy 37 197 40 279 1 466 1 454 12 742 14 016 22 989 24 809
1837 Meløy  116 223  120 955 9 881 9 445 18 629 19 182 87 713 92 328
1838 Gildeskål 57 525 58 351 1 966 1 397 5 979 5 692 49 580 51 262
1839 Beiarn 25 681 27 636  909 1 018 3 869 4 074 20 903 22 544
1840 Saltdal  138 192  132 542 12 556 9 876 10 628 10 460  115 008  112 205
1841 Fauske  149 008  147 281 21 362 18 909 21 724 19 922  105 922  108 451
1845 Sørfold 44 999 47 769 1 791 4 300 5 754 5 675 37 454 37 794
1848 Steigen 63 229 63 209 3 457 2 699 11 594 9 816 48 178 50 693
1849 Hamarøy 44 468 47 101 4 022 4 110 6 932 7 662 33 514 35 328
1850 Tysfjord 52 320 52 461 3 904 3 432 9 513 10 362 38 903 38 667
1851 Lødingen 44 344 45 884 2 845 2 741 6 580 6 694 34 919 36 449
1852 Tjeldsund 25 507 26 817  630  559 2 965 3 554 21 912 22 704
1853 Evenes 35 775 34 850 1 850 1 707 2 748 2 543 31 177 30 601
1854 Ballangen 48 715 51 425 1 023 2 796 6 305 6 341 41 387 42 287
1856 Røst 12 388 11 753  530  442 2 842 2 824 9 016 8 487
1857 Værøy 15 814 16 138 0  681 4 252 3 954 11 562 11 504
1859 Flakstad 28 192 28 919 1 169 1 049 4 650 4 414 22 373 23 456
1860 Vestvågøy  168 003  177 348 14 968 12 156 24 226 24 692  128 809  140 500
1865 Vågan  145 767  138 391 12 933 12 751 23 249 17 071  109 585  108 569
1866 Hadsel  130 453  133 544 8 425 6 322 15 411 18 015  106 617  109 207
1867 Bø 68 462 70 468 5 852 5 963 7 849 7 512 54 761 56 993
1868 Øksnes 82 034 84 269 6 155 6 058 9 640 9 928 66 239 68 282
1870 Sortland  154 025  152 517 15 844 12 996 14 859 16 043  123 322  123 479
1871 Andøy  104 728  101 288 8 961 6 260 11 169 11 444 84 598 83 584
1874 Moskenes 22 153 23 962  532  472 3 316 3 467 18 305 20 023
1901 Harstad  326 882  330 064 21 202 19 980 32 329 30 551  273 351  279 533
1902 Tromsø  745 482  765 133 93 453 87 522 95 679 97 162  556 350  580 449
1911 Kvæfjord  150 275  149 964 5 992 4 674 9 672 9 664  134 611  135 626
1913 Skånland 60 365 61 775 1 481 1 626 7 763 7 524 51 121 52 625
1915 Bjarkøy 16 563 16 272 96 88 2 972 2 712 13 495 13 472
1917 Ibestad 38 075 38 745 1 988 2 101 4 226 4 524 31 861 32 120
1919 Gratangen 31 031 31 108 4 502 4 953 3 490 3 051 23 039 23 104
1920 Lavangen 21 342 21 794 2 257 1 265 3 596 4 422 15 489 16 107
1922 Bardu 56 285 59 150 2 718 3 886 9 332 9 633 44 235 45 631
1923 Salangen 49 398 45 725 8 158 4 476 6 924 6 442 34 316 34 808
1924 Målselv 99 086 97 443 3 595 3 393 15 089 14 909 80 402 79 141
1925 Sørreisa 46 555 53 136 0 3 080 6 335 6 389 40 220 43 667
1926 Dyrøy 31 177 28 084  767  657 3 658 3 207 26 752 24 221
1927 Tranøy 33 563 33 292 0 1 584 3 968 3 956 29 595 27 751
1928 Torsken .. .. .. .. .. .. .. ..
1929 Berg 22 598 25 810  374  521 4 427 4 428 17 797 20 861
1931 Lenvik  162 536  168 085 5 844 7 279 28 660 29 479  128 032  131 328
1933 Balsfjord  101 706  106 614 0 4 291 16 382 16 522 85 324 85 801
1936 Karlsøy 48 537 45 791 3 204 2 814 8 040 8 348 37 293 34 629
1938 Lyngen 58 836 61 250 3 316 2 600 9 555 10 032 45 965 48 619
1939 Storfjord 36 585 35 886 1 754 1 811 6 342 6 329 28 489 27 746
1940 Gáivuotna Kåfjord 40 599 39 847 2 733 2 733 5 653 5 855 32 213 31 259
1941 Skjervøy 50 935 50 122 4 470 4 921 7 146 7 427 39 319 37 774
1942 Nordreisa 81 310 80 613 6 773 4 670 11 586 11 519 62 951 64 424
1943 Kvænangen 34 140 33 719 1 716 1 528 5 740 5 375 26 684 26 815
2002 Vardø 48 206 43 973 6 096 5 528 4 960 4 590 37 150 33 855
2003 Vadsø  109 195  109 382 21 692 19 307 14 043 15 074 73 460 75 002
2004 Hammerfest  139 243  136 823 14 899 17 045 24 539 23 693 99 805 96 084
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 46 544 48 178 3 272 3 455 12 568 12 231 30 704 32 492
2012 Alta  263 808  273 908 21 067 21 063 54 966 53 619  187 775  199 226
2014 Loppa 28 142 29 722  674  846 6 973 7 064 20 495 21 812
2015 Hasvik 24 796 22 561 1 837 1 416 5 076 4 714 17 883 16 431
2017 Kvalsund 24 540 25 619 1 186  831 3 619 3 834 19 735 20 955
2018 Måsøy 28 764 26 473 1 090 1 018 6 064 5 820 21 610 19 634
2019 Nordkapp 56 703 58 093 6 954 8 187 10 557 11 456 39 192 38 451
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 70 374 64 309 6 934 6 820 12 617 11 428 50 823 46 061
2021 Kárásjohka Karasjok 42 416 47 773 0 3 964 9 535 9 727 32 881 34 081
2022 Lebesby 31 494 33 606 0 3 044 5 434 5 698 26 060 24 865
2023 Gamvik 26 229 25 735 1 893 2 037 4 302 3 906 20 034 19 792
2024 Berlevåg 27 203 25 082 2 113 1 892 5 505 5 173 19 585 18 017
2025 Deatnu Tana 54 732 59 749 3 651 3 617 11 670 13 212 39 411 42 920
2027 Unjárga Nesseby 23 131 22 186 2 379 2 688 3 109 2 844 17 643 16 654
2028 Båtsfjord 40 278 31 289 4 342 2 105 8 704 6 367 27 232 22 817
2030 Sør-Varanger  135 393  135 062 13 519 14 309 19 800 19 685  102 074  101 068
                 
Bydeler                
Sydvestre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sydøstre Jeløy(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Melløs/Øre(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen vest(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kambo(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseskogen øst(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mosseelva/Dillingøya(Moss) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Varteig (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjeberg (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tune (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hafslundsøy (Sarpsborg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Borge (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Rolvsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kråkerøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Onsøy (Fredrikstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bekkestua (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sandvika (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. ..
Rykkin (Bærum) .. .. .. .. .. .. .. ..
Drengsrud (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Arnestad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggedal (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hofstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Billingstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Jansløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nesøya (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Solberg (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vettre (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bondi (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Rønningen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mellom-Nes (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagaløkka (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vardåsen (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Østenstad (Asker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Lillestrøm (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skedsmokorset (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømmen/Skjetten (Skedsmo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Oslo (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Grünerløkka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sagene (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
St. Hanshaugen (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Frogner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullern (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vestre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Aker (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjerke (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Grorud (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Stovner (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Alna (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Østensjø (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre Nordstrand (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Marka (Oslo) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhamar (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hamar øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang vest (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang midtre (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang øst (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang nord (Hamar) .. .. .. .. .. .. .. ..
Furnes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brumunddal (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Moelv (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brøttum (Ringsaker) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingrom (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Saksumdalen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vingar (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Jørstadmoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Rudsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fåberg (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Ålsbygda (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Røyslimoen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Søre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordre Ål (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nybu (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrumkjernen (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nedre bydel (Lillehammer) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sørbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hunndalen (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Snertingdal (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Biri (Gjøvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Åssiden (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Bragernes (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bragernes sentrum (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brakerøya - Strøtvet (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulskogen - Sundhaugen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Strømsø (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tangen - Åskollen (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Danvik - Fjell (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skoger (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Konnerud (Drammen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vegård (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kirkekretsen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Eikli (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullerål (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hønefoss (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vang (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsbygda (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Veien (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Stranden (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tyristrand (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Heggen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Borglund (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sokna (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hallingby (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ringmoen (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nes (Ringerike) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nord (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Slagen (Tønsberg) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gamle Larvik (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tjølling (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hedrum (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brunlanes/Stavern (Larvik) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørkedalen-Oklungen (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Eidanger-Øyene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Heistad (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Brevik (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Herøya (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Stridsklev-Hovet (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønli (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Øst (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørntvedt-Myrene (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Osebakken-Hovenga (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Porsgrunn Vest (Porsgrunn) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre Gjerpen (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Solum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gulset (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Klyve (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Skien) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 4 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 5 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 6 (Arendal) .. .. .. .. .. .. .. ..
Vågsbygd (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. ..
Lund (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. ..
Randesund/Tveit (Kristiansand) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 1 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 2 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt 3 (Sandnes) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hundvåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tasta (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Eiganes/Våland (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Madla (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Storhaug (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hillevåg (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hinna (Stavanger) .. .. .. .. .. .. .. ..
Søndre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sentrum (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Østre bydel (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåredalen (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gard (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bleikemyr (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hagland/Vikse (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Røvær (Haugesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skudenes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Åkra/Vea (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kopervik (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Torvastad/Avaldsnes (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet (Karmøy) .. .. .. .. .. .. .. ..
Arna (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bergenhus (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fana (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fyllingsdalen (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Laksevåg (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytrebygda (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Årstad (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Åsane (Bergen) .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde vest (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bjørset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde sentrum (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Øvre bydel (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Molde øst (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Nordbyen (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Strande (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hjelset (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Groven (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skåla (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Bolsøya (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Sekken (Molde) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Indre (Ålesund) .. .. .. .. .. .. .. ..
Midtbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. ..
Østbyen (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. ..
Lerkendal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. ..
Heimdal (Trondheim) .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Vest (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. ..
H/S-distrikt Øst (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skjerstad (Bodø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Dalselv (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Hauknes (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Mo (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Gruben (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Storforshei (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Grønnfjelldal (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Storv./Dunderl. (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Skonseng (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Selfors (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ytteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Båsmoen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Alteren (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Utskarpen (Rana) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Nord(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sentrum(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Distrikt Sør(Harstad) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya sør (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsøya nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kroken-Lunheim (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Tromsdalen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløybyen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ullsfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Ramfjord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Fastlandet nord (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya sør - Malangen (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kvaløya nord m/ øyene (Tromsø) .. .. .. .. .. .. .. ..
1  Tallene for 2004 er regnet om til 2005-priser etter prisindeks for kommunalt konsum til helsestell, sosial trygd og velferd (økning med 3,4 % fra 2004 til 2005). 2005-tallene er foreløpige tall. .. = Oppgave mangler. Brutto driftsutgifter sosialsektoren: Kontoklasse 1, funksjonene 242, 243, 281, artene 010..480 pluss 590 minus artene 690, 710 og 790. Barnevernstjenesten og kommunale sysselsettingstiltak er altså ikke inkludert. Brutto driftsutgifter pleie- og omsorgssektoren: Kontoklasse 1, funksjonene 234, 253, 254 og 261, artene 010..480 pluss 590 minus artene 690, 710 og 790. Brutto driftsutgifter kommunehelsetjenesten: Kontoklasse 1, funksjonene 232, 233 og 241, artene 010..480 pluss 590 minus artene 690, 710 og 790. I forbindelse med overgang til Kostra er ikke tallene sammenlignbare før 2001, jf. nøkkeltall 9 og 10. Om innholdet i de enkelte funksjonene, se nøkkeltall 12.

Standardtegn i tabeller