254877
254877
forskning
2016-02-04T10:00:00.000Z
no

Arbeidsledighet blant unge menn kan ha langvarige konsekvenser

Publisert:

Arbeidsledighet i nærmiljøet til unge menn, gir blant annet høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet senere i livet.

I studien « The lost generation: Effects of youth labor market opportunities on long-term labor market outcomes», ser forskeren Venke Furre Haaland på effekten av lokal arbeidsledighet blant unge menn.

Høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet

Ved å benytte registerdata for alle norske menn født i 1959-1973, viser Furre Haaland at den lokale arbeidsledigheten unge møter i den tiden de vanligvis fullfører ungdomskolen (16 år) og videregående (19 år) gir en vedvarende negativ effekt på menns inntekt og yrkestilknytning, samt en høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet, i voksen alder. Med andre ord; betingelser på arbeidsmarkedet en møter som ung, kan ha langvarige konsekvenser.

De med lave kognitive evner er ekstra sårbare

Evnedata, IQ målt på sesjon, gjør det mulig å studere om unge menn med høyere og lavere kognitive evner rammes ulikt av arbeidsledigheten de møter når de er ferdige med ungdomskolen og videregående skole. Som forventet viser resultatene at de med lave kognitive evner er ekstra sårbare og kan falle ut av arbeidsmarkedet.

Kontakt