122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

  Konjunkturanalyser og prognoser

  Publisert:

  Analysen har inngått i et oppdrag for Finansdepartementet og Utvalget om langsiktige konsekvenser av høy innvandring (NOU 2017:2). Den bruker en oppdatert versjon av den makroøkonomiske modellen DEMEC til å simulere og sammenligne to typer scenarier for norsk økonomi til 2100.

 • Alle lav- og nullutslippsbiler bør skattlegges kraftigere

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Avgiftssystemet på drivstoff og kjøretøy bør utformes slik at det i størst mulig grad bør reflektere de kostnadene og ulempene bilen har for samfunnet. Det betyr at el- og hybridbiler bør skattlegges kraftigere enn bensin- og dieselbiler.

 • Større sannsynlighet for å bytte jobb hvis du bor i by

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Høyt utdannede og unge arbeidstakere i byer har større sannsynlighet for å bytte yrke og bransje.

 • Ligner boligkjøper på boligselger?

  Konsumentatferd

  Publisert:

  Ny studie ser på hvor lik boligkjøperen er forrige person som kjøpte samme hus.

 • Arven etter Tony Atkinson: Forandret forskningen på økonomisk ulikhet

  Inntektsfordeling

  Publisert:

  Den verdenskjente økonomen Anthony Atkinson la på mange måter grunnlaget for den moderne forskningen på økonomiske forskjeller. I en helt ny artikkelsamling forsøker SSB-forsker Rolf Aaberge sammen med 16 andre internasjonale toppøkonomer å bringe fram både bredden, dybden og betydningen av arven etter Atkinson som døde i januar.

 • Utslippene faller allerede før skattene innføres

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  En forskningsstudie viser at annonsering av fremtidige utslippsskatter vil redusere dagens forbruk av utslippsintensive energikilder. Med andre ord, utslippene faller før skattene innføres.

 • Miljøpolitikken bør ta hensyn til nettverkseffekter

  Energi- og miljøpolitikk

  En ny teoretisk studie viser at høye subsidier til rene teknologier eller høye skatter på skitne teknologier i en tidsavgrenset periode kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Dette med utgangspunkt i at mange rene teknologier kjennetegnes av positive nettverkseffekter.

 • Lokalisering av vindkraftverk etter samfunnets eller private interesser?

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Et fremtidig fossilfritt energisystem, som delvis er basert på vindkraft, krever store investeringer i ledningsnettet for å få fraktet energien til forbrukerne. Den geografiske plasseringen har økonomiske konsekvenser for samfunnet.

 • Klassestørrelse har ingen betydning

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  En ny SSB-studie viser at klassestørrelse har ingen betydning for om man tar høyere utdanning og tjener mer som voksen

 • The Economy of the North 2015

  Bærekraftig utvikling

  Publisert:

  «The Economy of the North 2015», den nye ECONOR-rapporten, sammenlikner samfunnsøkonomiske forhold i Nord-Norge med nordområdene i de andre arktiske landene. Hvilken vei går Arktis?