323626
323626
forskning
2017-10-02T08:00:00.000Z
no

Ligner boligkjøper på boligselger?

Publisert:

Ny studie ser på hvor lik boligkjøperen er forrige person som kjøpte samme hus.

I studien ‘ Match quality in housing transactions: What can we learn from comparing buyers and sellers?’ ser forskeren Erlend Eide Bø nærmere på hvor godt bolig og boligeier passer sammen. Hvor like en boligkjøper er forrige person som kjøpte samme hus foreslås som et mål på dette. Dette støttes teoretisk av en enkel søkemodell.

Like kjøpere betaler mest

Studien viser at kjøpere som er like de forrige kjøperne betaler en høyere pris enn de som ikke er like. At like kjøpere betaler mer betyr at de verdsetter boligen mer, og støtter ideen om å bruke likhet mellom kjøper og forrige kjøper som mål på hvor godt bolig og boligeier passer sammen.

- I tillegg blir kjøpere som ligner forrige person som kjøpte samme hus boende lenger i boligene sine, og de får oftere barn i årene som følger, sier Erlend Eide Bø.

Likere i byen enn på bygda

Kjøper er likere forrige kjøper i folkerike kommuner enn de er i kommuner med få innbyggere. Dessuten, i perioder med høye boligpriser er kjøperpar likere enn i perioder med lave priser.

Likhet

Likhet måles ved alder, kjønn, husholdningsstørrelse, antall barn, og utdanningsnivå. Det vil si at et kjøperpar er likt hvis kjøper er lik i alder, utdannelse, og antall barn og voksne i husholdningen som selger var da selger kjøpte.

Kontakt