Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Maskinindustri bidrar til økt omsetning i industrien

  Industriomsetningen gikk opp med 0,8 prosent i perioden november 2018–januar 2019, viser sesongjusterte tall. Det var særlig maskinindustrien som bidro til veksten. Fra desember 2018 til januar 2019 økte industriomsetningen 2,4 prosent.

  Artikkel
 • Metalleksport i tollmurenes tid

  Handelskrig mellom USA, Kina og EU har foreløpig liten synlig virkning for norsk metallindustri. Én årsak er at en stor del av norsk metalleksport til USA skjer indirekte, i form av industriprodukter fremstilt i EU.

  Artikkel
 • Økt industriomsetning i 2018

  Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 7,6 prosent fra 2017 til 2018. Det var særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som bidro til veksten i årsomsetningen.

  Artikkel
 • Omstilling i verftsindustrien ga vind i seilene

  Norske verft bygger nå i større grad cruiseskip og ferger enn fartøyer til olje- og gassektoren. Det bidro til å heve den totale industriproduksjonen med 1,7 prosent fra 2017 til 2018.

  Artikkel
 • Rekordhøy strømpris for husholdninger

  Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 48,6 øre/kWh i 2018. Det er 41 prosent mer enn året før og det høyeste nivået som er registrert i statistikken. Vi må tilbake til 2010 og 2011 for å finne strømp...

  Artikkel
 • Kraftforsyning bidro til investeringsvekst i 2018

  Endelige tall viser at samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte med 7,5 prosent fra 2017 til 2018. Oppgangen henger sammen med økte investeringer i kraftforsyning. Nye anslag for 2019 er også positive o...

  Artikkel
 • Nedjustert anslag for oljeinvesteringene i 2019

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 172,7 milliarder kroner for 2019. Dette er 1,4 prosent mindre enn anslaget gitt i forrige kvartal.

  Artikkel
 • Ein nedgang i salet på 9 prosent i januar 2019

  Samla sal av petroleumsprodukt i januar enda på 602 millionar liter, ein nedgang på 9 prosent frå januar 2018.

  Artikkel
 • Oppgang i PPI

  Etter to måneder med relativt stor nedgang steg Produsentprisindeksen (PPI) 0,3 prosent fra desember til januar. Økte priser på blant annet fisk, strøm og råolje bidro til oppgangen.

  Artikkel
 • Rekordstor vindkraftproduksjon

  Vindkraftproduksjonen var 3,9 TWh i 2018. Det er hele 36 prosent eller 1 TWh mer sammenlignet med 2017 og det høyeste nivået som er registrert.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien økte videre i 4. kvartal

  Industriomsetningen gikk opp med 1,6 prosent fra 3. til 4.kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Veksten skyldes i hovedsak økt omsetning innenfor næringene maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer.

  Artikkel
 • Verftsindustrien trekte opp samla industriproduksjon

  Norsk industriproduksjon hadde ein auke på heile 1,5 prosent frå 3. til 4. kvartal 2018, viser sesongjusterte tal. Det er no registrert produksjonsauke i alle dei siste tre kvartala i 2018. Frå 3. til 4. kvartal er det særleg bygging av skip og ol...

  Artikkel
 • Oljeøkonomien: Hvor blir det av pengene?

  Hva er egentlig oljeinntektene, hvordan finner vi dem igjen i statistikkene og hvordan tar det norske folk del i rikdommene?

  Artikkel
 • Ringvirkninger i økonomien av oljeinvesteringene

  Da oljeutvinningen startet opp i Norge, ble det aller meste importert fra utlandet. Etter hvert som mer kompetanse og kapasitet ble utviklet her hjemme, tok norsk leverandørindustri gradvis over en større del av leveransene. Dette gir store ringvi...

  Artikkel
 • Varsler økt aktivitet i industrien

  Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i samlet ordrebeholdning i 4. kvartal 2018. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2019 er positiv hos de fleste, og det ventes videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting.

  Artikkel