Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reviderte tall for tilgang og forbruk av energi og energiintensiteter

  Det er gjennomført en generell kvalitetssikring av tallene for tilgang og forbruk av energi 1990-2019, med spesielt store endringer i perioden 2010-2017. Kvalitetssikringen er gjort blant annet på bakgrunn av krav fra FN.

  Artikkel
 • Fremdeles svake tall for industrien

  Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 3. kvartal. Det er lav ordretilgang og stor usikkerhet knyttet til koronapandemien. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2020 preges av pessimisme hos flertalle...

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i september enda på 599 millionar liter, ein nedgang på 16 prosent samanlikna med same periode i fjor.

  Artikkel
 • PPI fortsetter oppgangen

  Produsentprisindeksen (PPI) fortsatte i september å øke etter flere måneder med nedgang i 2020. Indeksen steg med 2,8 prosent denne måneden, med økt gasspris som viktigste driver.

  Artikkel
 • Uendret omsetning i industrien

  Industriomsetningen falt med 0,3 prosent i perioden juni-august 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2020 var det imidlertid en oppgang på 2,4 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Industriproduksjonen steg kraftig i august

  Norsk industriproduksjon hadde en kraftig økning på 3 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Vekst i metallvareindustri og maskinindustri stod for mye av den samlede oppgangen. I perioden juni-august var den totale industriproduks...

  Artikkel
 • Auka sal av bensin

  I august vart det selt 100 millionar liter bensin. Det er 2 millionar liter meir enn i same periode i fjor.

  Artikkel
 • Første prisoppgang i PPI siden desember

  Økte priser innen energivarer bidro sterkt til at Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 1,2 prosent fra juli til august 2020. Naturgass hadde mest å si for prisoppgangen, men også raffinerte petroleumsprodukter og elektrisitet var viktige bidrag.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Omsetningen i industrien fortsetter å falle

  Industriomsetningen falt med 3,8 prosent i perioden mai-juli 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli 2020 var det en nedgang på 1,0 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Næringsmiddelindustrien bidro til auke i industriproduksjonen i juli

  Norsk industriproduksjon hadde ein tydeleg auke på 1,8 prosent frå juni til juli 2020, viser sesongjusterte tal. Vekst i næringsmiddel- og drikkevareindustrien sto for mykje av den samla oppgangen. I mai-juli 2020 viste den samla produksjonen ein ...

  Artikkel
 • Marginal vekst i oljeinvesteringene for 2020

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå oppgitt til 184,6 milliarder kroner. Anslaget er 2,4 prosent høyere enn i forrige måling. Sammenlignet med 2019 er det nå ventet en vekst på marginale 1,6 prosent.

  Artikkel
 • Kraftig investeringsfall i industrien i 2020

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en nedgang i 2020. Lavere industriinvestering er hovedårsaken til den samlede nedgangen. Oppdaterte investeringsansla...

  Artikkel
 • Auke i salet av diesel til vegtransport

  I juli enda salet av autodiesel på 246 millionar liter, ein auke på 7 millionar liter frå same periode i fjor. Samtidig vart det selt 110 millionar liter bensin, same mengde som året før.

  Artikkel
 • Veldig lav strømpris i 2. kvartal

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 14,9 øre/kWh i 2. kvartal 2020 og er på et historisk lavt nivå. Sammenlignet med 2. kvartal i 2019, var det en nedgang i prisen på hele 67 prosent.

  Artikkel