Lavere inntekter og høyere kostnader for utvinningsnæringene

Publisert:

Produksjonsverdien innen norsk olje- og gassvirksomhet stuper etter oppturen i 2018. Lavere olje- og gasspriser, kombinert med stadig lavere produksjonsvolum, får selskap av høyere vareinnsats når bearbeidingsverdien faller dramatisk i 2019.

Foreløpige tall for olje- og gassutvinning og utvinningstjenester viser at produksjonsverdien faller med hele 18,5 prosent, fra 786 milliarder i 2018 til 641 milliarder i 2019. Dette er som følge av lavere olje- og gasspriser sammenlignet med i fjor, samtidig som nedgangen i produksjonsvolum fortsetter.

Figur 1. Samlet produksjonsverdi, produktinnsats og bearbeidingsverdi for de tre olje- og gassnæringene

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produktinnsats 26.099 27.592 31.87 30.103 28.437 34.019 33.633 38.824 40.557 34.933585 42.115952 52.570593 57.922229 59.16016 66.696745 81.435253 97.93932733 116.232113 140.402596 144.111294 150.715219 132.988 157.867188 149.533 140.237 120.477 104.191 123.567 135.037
Bearbeidingsverdi (til markedspris) 99.559 99.819 109.484 114.789 121.971 167.408 183.79 133.767 180.553 348.574276 331.416097 291.669933 306.826542 369.211246 479.526851 564.521782 512.124477 658.397979 481.644639 525.9819535 640.483157 689.148504 650.094278 637.707 523.529 428.206 525.219 662.789 505.836
Produksjonsverdi 125.658 127.411 141.354 144.892 150.408 201.427 217.423 172.591 221.11 383.507861 373.532049 344.240526 364.748771 428.371406 546.223596 645.957035 610.0638043 774.630092 617.225256 670.0932475 791.198376 811.393 807.963 787.236 663.736 548.682 629.409 786.356 640.872

Produktinnsatsen har falt år mot år fra 2013-2017 før den økte igjen i 2018. Denne utviklingen fortsetter og produktinnsatsen øker med 9,3 prosent, fra 124 milliarder i 2018 til 135 milliarder i 2019. Som et resultat av dette faller bearbeidingsverdien ytterligere. Med stadig lavere produksjonsvolum, og usikkerhet knyttet til olje- og gassprisene, blir det viktig for aktørene i markedet å kontrollere utviklingen i produktinnsatsen i fremtiden.

Figur 2. Bearbeidingsverdi, etter næring

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. rørtransport 99.56 99.82 107.52 112.64 119.37 163.74 177.56 126.21 171.96 342.16 322.31 279.73 295.86 359.29 465.22 546.65 491.69 633.14 441.89 486.93 600.98 648.08 600.91 587.25 473.64 389.63 493.173 634.251 467.395
Tjenester tilknyttet utvinning 1.96 2.15 2.61 3.67 6.23 7.56 8.60 6.41 9.11 11.94 10.96 9.92 14.31 17.88 20.43 25.26 39.75 39.05 39.51 41.07 49.43 50.46 49.89 38.57 32.046 28.538 38.441

Positiv utvikling for tjenestenæringene

Bearbeidingsverdien er mye høyere i de to utvinningsnæringene, og det er også disse som driver nedgangen. I de tjenesteytende næringene øker bearbeidingsverdien med hele 34,7 prosent, fra 29 milliarder i 2018 til 38 milliarder i 2019. Produksjonsverdien for tjenestenæringene har økt med 19,9 prosent, og produktinnsatsen med 14,2 prosent.

Sysselsettingen i de to utvinningsnæringene holder seg stabil, mens den øker med 10,1 prosent i tjenestenæringene. Det betyr at tjenestenæringene nå står for hele 58,2 prosent av sysselsettingen for de tre områdene utvinning, rørtransport og tjenesteyting.

Figur 3. Sysselsetting, etter næring

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Utvinning av råolje og naturgass, inkl. rørtransport 15830 16119 17338 16878 16498 16185 16183 15865 15998 15154 15079 16450 17396 17119 16780 18276 18675 20150 21433 21930 23869 25625 27159 27258 26470 25357 23840 23814 23821
Tjenester tilknyttet utvinning 0 0 4173 4603 4437 5517 7280 8080 9082 7743 9786 12358 12569 12357 11841 13470 15697 17819 26523 26828 30754 31421 35676 36814 33282 29182 25485 30122 33154

Kontakt