Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt i mars

  I mars enda samla sal av petroleumsprodukt på 602 millionar liter, ein nedgang på 7,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Rekordhøy kraftproduksjon

  Produksjonen av kraft var på hele 45,7 TWh i 1. kvartal 2021. Det er 13 prosent høyere sammenlignet med 1. kvartal året før, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i Norge enda på 8,2 milliardar liter i 2020. Dette er ein nedgang på 7,2 prosent frå året før.

  Artikkel
 • Kraftforsyning trakk PPI ned

  Produsentprisindeksen (PPI) hadde en svak nedgang i mars. Prisreduksjon i kraftforsyning var en viktig bidragsyter til denne utviklingen, mens prisoppgang i petroleums- og kullvareindustrien var med å dempe fallet.

  Artikkel
 • Ytterligere økning i omsetningen i industrien

  Industriomsetningen fortsetter den positive utviklingen og økte med 4,0 prosent i perioden desember 2020 - februar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2021 var det en oppgang på 2,...

  Artikkel
 • Liten nedgang i industriproduksjonen i februar

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,4 prosent frå januar til februar 2021, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kjem etter ein klår auke i januar. For perioden desember 2020-februar 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode var det e...

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  I februar enda samla sal av petroleumsprodukt på 510 millionar liter, ein nedgang på 10,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Fortsatt stor prisvekst i PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,4 prosent i februar. Prisoppgang på flere energivarer var hovedårsaken til veksten, men også viktige industriernæringer bidro. Energivarenes utvikling skaper et skille mellom prisveksten på hjemme- og eksport...

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker videre

  Industriomsetningen økte med 3,5 prosent i perioden november 2020 - januar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra desember 2020 til januar 2021 var det en oppgang på hele 5,5 prosent.

  Artikkel
 • Sterk vekst i industriproduksjonen i januar

  Norsk industriproduksjon hadde ein klår vekst på 2,5 prosent frå desember 2020 til januar 2021, viser sesongjusterte tal. Sterk vekst i mellom anna næringsmiddelindustri bidrog mye til oppgangen.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  I januar enda samla sal av petroleumsprodukt på 485 millionar liter, ein nedgang på 13,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Investeringsnedgang i 2020

  Endelige tall for 2020 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sank 1,4 prosent fra 2019. Nedgangen kan knyttes til lavere investeringer i industrien. De nyeste anslagene for 2021 antyder et...

  Artikkel
 • Anslaget for oljeinvesteringene i 2021 justeres videre opp

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 173,6 milliarder kroner for 2021. Dette er 4,4 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

  Artikkel
 • Veldig lav strømpris i 2020

  Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 20,7 øre/kWh i 2020. Det er hele 57 prosent lavere enn året før og det laveste som er registrert siden 2002.

  Artikkel
 • Solid prisvekst i PPI ved årets start

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,3 prosent i januar. En økning i prisene på flere energivarer bidro sterkt til denne oppgangen. Strømprisene hadde den prosentvis største økningen.

  Artikkel