Alt innhold for området energi og industri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i september enda på 599 millionar liter, ein nedgang på 16 prosent samanlikna med same periode i fjor.

  Artikkel
 • PPI fortsetter oppgangen

  Produsentprisindeksen (PPI) fortsatte i september å øke etter flere måneder med nedgang i 2020. Indeksen steg med 2,8 prosent denne måneden, med økt gasspris som viktigste driver.

  Artikkel
 • Uendret omsetning i industrien

  Industriomsetningen falt med 0,3 prosent i perioden juni-august 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2020 var det imidlertid en oppgang på 2,4 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Industriproduksjonen steg kraftig i august

  Norsk industriproduksjon hadde en kraftig økning på 3 prosent fra juli til august, viser sesongjusterte tall. Vekst i metallvareindustri og maskinindustri stod for mye av den samlede oppgangen. I perioden juni-august var den totale industriproduks...

  Artikkel
 • Auka sal av bensin

  I august vart det selt 100 millionar liter bensin. Det er 2 millionar liter meir enn i same periode i fjor.

  Artikkel
 • Første prisoppgang i PPI siden desember

  Økte priser innen energivarer bidro sterkt til at Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 1,2 prosent fra juli til august 2020. Naturgass hadde mest å si for prisoppgangen, men også raffinerte petroleumsprodukter og elektrisitet var viktige bidrag.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Omsetningen i industrien fortsetter å falle

  Industriomsetningen falt med 3,8 prosent i perioden mai-juli 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli 2020 var det en nedgang på 1,0 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Næringsmiddelindustrien bidro til auke i industriproduksjonen i juli

  Norsk industriproduksjon hadde ein tydeleg auke på 1,8 prosent frå juni til juli 2020, viser sesongjusterte tal. Vekst i næringsmiddel- og drikkevareindustrien sto for mykje av den samla oppgangen. I mai-juli 2020 viste den samla produksjonen ein ...

  Artikkel
 • Marginal vekst i oljeinvesteringene for 2020

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå oppgitt til 184,6 milliarder kroner. Anslaget er 2,4 prosent høyere enn i forrige måling. Sammenlignet med 2019 er det nå ventet en vekst på marginale 1,6 prosent.

  Artikkel
 • Kraftig investeringsfall i industrien i 2020

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en nedgang i 2020. Lavere industriinvestering er hovedårsaken til den samlede nedgangen. Oppdaterte investeringsansla...

  Artikkel
 • Auke i salet av diesel til vegtransport

  I juli enda salet av autodiesel på 246 millionar liter, ein auke på 7 millionar liter frå same periode i fjor. Samtidig vart det selt 110 millionar liter bensin, same mengde som året før.

  Artikkel
 • Veldig lav strømpris i 2. kvartal

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 14,9 øre/kWh i 2. kvartal 2020 og er på et historisk lavt nivå. Sammenlignet med 2. kvartal i 2019, var det en nedgang i prisen på hele 67 prosent.

  Artikkel
 • Energivarer trekker PPI i hver sin retning

  Produsentprisindeksen (PPI) var uendret fra juni til juli 2020. Prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter og råolje utjevnet øvrige prisnedganger i energivarer og enkelte industrinæringer.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien falt kraftig i 2. kvartal

  Industriomsetningen gikk ned med hele 7,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2020, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni 2020 var det imidlertid en oppgang på 2,5 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel