Statistikkområde

Energi og industri: Olje og gass

Alt innhold for delområdet olje og gass

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Auka sal av petroleumsprodukt

  I april enda samla sal av petroleumsprodukt på 580 millionar liter, ein auke på 3,9 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Stor tolvmånedsendring for PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) lå i april på et høyt nivå sammenlignet med samme måned i 2020. Energivarene lå for ett år siden uvanlig lavt blant annet som følge av at koronapandemien hadde ført til nedstengninger i flere land verden over.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt i mars

  I mars enda samla sal av petroleumsprodukt på 602 millionar liter, ein nedgang på 7,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i Norge enda på 8,2 milliardar liter i 2020. Dette er ein nedgang på 7,2 prosent frå året før.

  Artikkel
 • Kraftforsyning trakk PPI ned

  Produsentprisindeksen (PPI) hadde en svak nedgang i mars. Prisreduksjon i kraftforsyning var en viktig bidragsyter til denne utviklingen, mens prisoppgang i petroleums- og kullvareindustrien var med å dempe fallet.

  Artikkel
 • Ytterligere økning i omsetningen i industrien

  Industriomsetningen fortsetter den positive utviklingen og økte med 4,0 prosent i perioden desember 2020 - februar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2021 var det en oppgang på 2,...

  Artikkel
 • Liten nedgang i industriproduksjonen i februar

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,4 prosent frå januar til februar 2021, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kjem etter ein klår auke i januar. For perioden desember 2020-februar 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode var det e...

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  I februar enda samla sal av petroleumsprodukt på 510 millionar liter, ein nedgang på 10,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Fortsatt stor prisvekst i PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,4 prosent i februar. Prisoppgang på flere energivarer var hovedårsaken til veksten, men også viktige industriernæringer bidro. Energivarenes utvikling skaper et skille mellom prisveksten på hjemme- og eksport...

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker videre

  Industriomsetningen økte med 3,5 prosent i perioden november 2020 - januar 2021, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra desember 2020 til januar 2021 var det en oppgang på hele 5,5 prosent.

  Artikkel
 • Sterk vekst i industriproduksjonen i januar

  Norsk industriproduksjon hadde ein klår vekst på 2,5 prosent frå desember 2020 til januar 2021, viser sesongjusterte tal. Sterk vekst i mellom anna næringsmiddelindustri bidrog mye til oppgangen.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  I januar enda samla sal av petroleumsprodukt på 485 millionar liter, ein nedgang på 13,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Solid prisvekst i PPI ved årets start

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,3 prosent i januar. En økning i prisene på flere energivarer bidro sterkt til denne oppgangen. Strømprisene hadde den prosentvis største økningen.

  Artikkel
 • Industriproduksjonen litt ned i desember

  Norsk industriproduksjon gikk ned 0,2 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall. Samlet endte nedgangen i 2020 på 3 prosent. Etter et kraftig fall i begynnelsen av koronapandemien hentet industrien seg mye inn igjen i høst.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien økte i 4. kvartal

  Industriomsetningen økte med 2,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2020, ifølge sesongjusterte tall. Fra november til desember 2020 var det imidlertid en nedgang på 2,7 prosent.

  Artikkel