Statistikkområde

Energi og industri: Industri og bergverksdrift

Alt innhold for delområdet industri og bergverksdrift

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kraftig investeringsfall i industrien i 2020

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en nedgang i 2020. Lavere industriinvestering er hovedårsaken til den samlede nedgangen. Oppdaterte investeringsansla...

  Artikkel
 • Energivarer trekker PPI i hver sin retning

  Produsentprisindeksen (PPI) var uendret fra juni til juli 2020. Prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter og råolje utjevnet øvrige prisnedganger i energivarer og enkelte industrinæringer.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien falt kraftig i 2. kvartal

  Industriomsetningen gikk ned med hele 7,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2020, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni 2020 var det imidlertid en oppgang på 2,5 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Marginal auke i industriproduksjonen i juni

  Norsk industriproduksjon auka marginalt med 0,4 prosent frå mai til juni viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var framleis sterkt prega av verknadene av koronaviruset sjølv om han tok seg litt opp i nokre næringar. I 2. kvartal fall produksjonen ...

  Artikkel
 • Nedturen fortsetter i industrien

  Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 2. kvartal. Stor usikkerhet knyttet til koronapandemien bidrar til at den generelle bedømmelsen for 3. kvartal 2020 preges av pessimisme hos flertallet av industril...

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i PPI

  I juni sank produsentprisindeksen (PPI) for sjette måned på rad. Nedgangen kom både utenfor og innenfor energivarer.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien faller

  Industriomsetningen gikk ned med 4,5 prosent i perioden mars-mai 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra april til mai 2020 var det en oppgang på 1,5 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Framleis markert nedgang i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned heile 3 prosent frå april til mai 2020, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var framleis prega av verknadene av koronaviruset i Noreg. I perioden mars-mai 2020 viste produksjonen ein kraftig nedgang på 5,2 pros...

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i PPI

  Kraftige prisfall på naturgass og raffinerte petroleumsprodukter førte til en nedgang i produsentprisindeksen (PPI) på 2,7 prosent i mai. Dette til tross for en nokså solid økning i prisen på råolje denne måneden.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien falt kraftig i april

  Industriomsetningen falt med hele 10 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset sammen med kraftig prisfall for raffinerte petroleumsprodukter var viktige årsaker til nedgangen. I...

  Artikkel
 • Fall i industriproduksjonen i april

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 1,6 prosent frå mars til april 2020, viser sesongjusterte tal. Aktiviteten var prega av tiltak for å avgrense spreiinga av koronaviruset i Noreg. I perioden februar-april 2020 viste industriproduksjonen en nedgan...

  Artikkel
 • Utsikter til kraftig investeringsfall i 2021

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en nedgang i 2020. For 2021 antydes det et kraftig fall for de samlede investeringene.

  Artikkel
 • Oljeinvesteringene for 2020 nedjusteres marginalt

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 180,3 milliarder kroner for 2020. Anslaget for 2020 er nedjustert med marginale 3 prosent sammenlignet med forrige måling.

  Artikkel
 • Svak krone dempet stort prisfall i PPI

  Sterke prisreduksjoner på nesten alle energivarer ga en fortsatt nedgang i produsentprisindeksen (PPI) i april. Gassprisen skilte seg ut med en svak oppgang, men dette skyldtes kun valutaeffekter.

  Artikkel
 • Nedgang i omsetningen i industrien i 1. kvartal

  Industriomsetningen gikk ned 1,0 prosent i 1.kvartal 2020 sammenlignet med siste kvartal i 2019. viser sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2020 var det en oppgang på 2,8 prosent.

  Artikkel