Fremdeles svake tall for industrien

Publisert:

Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets 3. kvartal. Det er lav ordretilgang og stor usikkerhet knyttet til koronapandemien. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2020 preges av pessimisme hos flertallet av industrilederne, men i mindre grad enn i forrige kvartal.

Konjunkturbarometeret for 3. kvartal 2020 viser fall i samlet industriproduksjon sammenlignet med 2. kvartal 2020. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om lavere produksjon, men også for innsatsvarer  rapporteres det om nedgang i produksjonsvolumet sammenliknet med det foregående kvartalet. Produsenter av konsumvarer melder derimot om et høyere produksjonsvolum i dette kvartalet.

Den samlede industrisysselsettingen viser også nedgang i 3. kvartal 2020. Nedgangen har sammenheng med de omfattende tiltakene mot smittespredning som ble gjennomført i vår. Det meldes om lavere sysselsetting både for investeringsvarer og innsatsvarer, mens produsenter av konsumvarer melder om høyere sysselsetting i dette kvartalet.   

Figur 1. Produksjon og sysselsetting for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Totalt produksjonsvolum Gjennomsnittlig sysselsetting
1. kv. 2011 50 55.35 53.88
2. kv. 2011 50 55.91 54.72
3. kv. 2011 50 55.06 54.23
4. kv. 2011 50 54.21 53.61
1. kv. 2012 50 53.22 53.64
2. kv. 2012 50 52.47 54.09
3. kv. 2012 50 52.04 54.27
4. kv. 2012 50 51.02 53.14
1. kv. 2013 50 49.74 52.29
2. kv. 2013 50 50.83 52.39
3. kv. 2013 50 52.69 51.59
4. kv. 2013 50 54.00 50.58
1. kv. 2014 50 54.43 49.87
2. kv. 2014 50 52.97 49.55
3. kv. 2014 50 51.34 49.84
4. kv. 2014 50 50.44 49.04
1. kv. 2015 50 48.11 45.13
2. kv. 2015 50 46.21 41.01
3. kv. 2015 50 46.82 39.11
4. kv. 2015 50 47.49 39.39
1. kv. 2016 50 48.62 41.07
2. kv. 2016 50 49.08 42.19
3. kv. 2016 50 47.36 41.98
4. kv. 2016 50 47.57 42.60
1. kv. 2017 50 49.68 44.90
2. kv. 2017 50 50.01 47.46
3. kv. 2017 50 50.37 49.80
4. kv. 2017 50 51.32 50.56
1. kv. 2018 50 52.38 50.31
2. kv. 2018 50 54.17 51.12
3. kv. 2018 50 55.50 52.68
4. kv. 2018 50 56.02 54.29
1. kv. 2019 50 55.69 55.24
2. kv. 2019 50 54.93 54.84
3. kv. 2019 50 53.06 52.13
4. kv. 2019 50 49.77 48.78
1. kv. 2020 50 45.67 44.83
2. kv. 2020 50 44.80 42.92
3. kv. 2020 50 46.96 44.81

Redusert ordretilgang og uendret ordrebeholdning

Den samlede ordrebeholdning i industrien er om lag uendret i 3. kvartal. Ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet viste begge en klar nedgang. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om nedgang i ordretilgangen, dette gjelder både på hjemme- og eksportmarkedet. Det er leverandører til olje- og gassektoren som bidrar mest til fallet. Dette rammer spesielt næringene maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer. Det meldes også om nedgang i ordretilgangen hos produsenter av konsumvarer og innsatsvarer fra både hjemme- og eksportmarkedet, men nedgangen er mer moderat for disse varetypene.

Lavere ordretilgang blant produsenter av investeringsvarer kan ha sammenheng med at det har kommet til få nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel det siste kvartalet. Den lave oljeprisen har også bidratt til ordretørke for leverandørindustrien fra det globale oljemarkedet. Den økonomiske tilbakegangen blant Norges viktigste handelspartnere som følge av pandemien, har bidratt til lavere etterspørsel mot norske eksportbedrifter. De fleste produsentene av innsatsvarer har hovedtyngden av sitt salg til eksportmarkedene og påvirkes derigjennom spesielt av fallet i ordretilgangen fra eksportmarkedene.

Figur 2. Ordretilgang for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Ordretilgang fra hjemmemarkedet Ordretilgang fra eksportmarkedet
1. kv. 2011 50 57.30 53.46
2. kv. 2011 50 56.91 50.61
3. kv. 2011 50 54.89 48.16
4. kv. 2011 50 55.02 47.26
1. kv. 2012 50 55.13 48.07
2. kv. 2012 50 52.57 48.85
3. kv. 2012 50 49.80 46.57
4. kv. 2012 50 49.07 44.63
1. kv. 2013 50 48.19 45.00
2. kv. 2013 50 48.87 47.97
3. kv. 2013 50 50.65 52.41
4. kv. 2013 50 50.75 54.97
1. kv. 2014 50 50.08 54.85
2. kv. 2014 50 49.86 53.02
3. kv. 2014 50 48.23 49.56
4. kv. 2014 50 46.30 46.16
1. kv. 2015 50 44.44 43.54
2. kv. 2015 50 43.08 42.17
3. kv. 2015 50 43.16 43.33
4. kv. 2015 50 44.36 44.09
1. kv. 2016 50 45.88 43.27
2. kv. 2016 50 46.84 42.68
3. kv. 2016 50 47.47 43.72
4. kv. 2016 50 49.23 45.88
1. kv. 2017 50 50.29 47.93
2. kv. 2017 50 49.92 49.39
3. kv. 2017 50 51.50 50.27
4. kv. 2017 50 53.74 51.93
1. kv. 2018 50 53.91 54.24
2. kv. 2018 50 53.37 55.56
3. kv. 2018 50 53.61 55.21
4. kv. 2018 50 54.22 53.89
1. kv. 2019 50 54.80 52.89
2. kv. 2019 50 54.18 51.57
3. kv. 2019 50 51.47 49.65
4. kv. 2019 50 46.80 46.80
1. kv. 2020 50 42.25 44.98
2. kv. 2020 50 41.62 45.01
3. kv. 2020 50 44.37 46.33

Det meldes om vekst i prisnivået både på hjemme- og eksportmarkedet for industrien samlet sett. Det er særlig produsentene av konsumvarer og innsatsvarer som melder om økte priser ved salg til hjemmemarkedet. Priser på hjemmemarkedet for investeringsvarer var uendret sammenliknet med 2. kvartal 2020. På eksportmarkedet meldes det om prisvekst for både innsatsvarer og konsumvarer, mens det meldes om prisnedgang for produsenter av investeringsvarer.

Figur 3. Priser på produkter ved salg for industrien. Faktisk utvikling fra foregående kvartal. Glattet sesongjustert

Vendepunktsverdi Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet
1. kv. 2011 50 55.80 52.84
2. kv. 2011 50 54.83 49.98
3. kv. 2011 50 52.59 46.56
4. kv. 2011 50 51.99 44.99
1. kv. 2012 50 51.87 45.54
2. kv. 2012 50 51.44 46.21
3. kv. 2012 50 51.90 45.44
4. kv. 2012 50 51.77 44.44
1. kv. 2013 50 51.08 45.04
2. kv. 2013 50 52.20 47.17
3. kv. 2013 50 53.14 50.00
4. kv. 2013 50 53.61 53.05
1. kv. 2014 50 54.37 53.30
2. kv. 2014 50 54.18 51.54
3. kv. 2014 50 53.37 50.82
4. kv. 2014 50 53.05 51.71
1. kv. 2015 50 51.06 50.62
2. kv. 2015 50 48.67 49.44
3. kv. 2015 50 48.27 49.77
4. kv. 2015 50 48.75 49.02
1. kv. 2016 50 49.61 47.87
2. kv. 2016 50 50.33 47.80
3. kv. 2016 50 50.04 47.87
4. kv. 2016 50 49.58 47.91
1. kv. 2017 50 50.28 49.59
2. kv. 2017 50 51.73 51.08
3. kv. 2017 50 53.23 52.29
4. kv. 2017 50 54.34 53.30
1. kv. 2018 50 55.49 55.17
2. kv. 2018 50 56.29 56.12
3. kv. 2018 50 56.41 55.22
4. kv. 2018 50 56.19 53.53
1. kv. 2019 50 55.55 52.04
2. kv. 2019 50 54.38 51.44
3. kv. 2019 50 54.10 51.89
4. kv. 2019 50 54.68 53.30
1. kv. 2020 50 54.43 53.24
2. kv. 2020 50 54.13 52.32
3. kv. 2020 50 54.17 51.66

Venter videre nedgang i 4. kvartal 2020

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal 2020 er fortsatt preget av både de norske og de globale tiltakene mot koronapandemien. Denne pessimismen er likevel ikke så sterk som den var for 3. kvartal i forrige undersøkelse. Det er fremdeles en stor andel av industriledere som melder at det er pandemien som er bakgrunnen for pessimismen som uttrykkes i indeksen for den generelle bedømmelsen av utsiktene for det kommende kvartalet. Den generelle bedømmelsen er mest negativ blant ledere innenfor varetypene investeringsvarer og innsatsvarer, mens produsentene av konsumvarer nå har et positivt syn på utsiktene til 4. kvartal.

Industrilederne melder videre at vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å gå ned. Det samme gjelder for sysselsettingen, som ventes å avta betydelig i industrien samlet sett i 4. kvartal.

Figur 4. Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal for industrien

Vendepunktsverdi Glattet sesongjustert
1. kv. 2011 50 60.13
2. kv. 2011 50 57.55
3. kv. 2011 50 56.03
4. kv. 2011 50 56.04
1. kv. 2012 50 56.38
2. kv. 2012 50 56.20
3. kv. 2012 50 55.53
4. kv. 2012 50 55.12
1. kv. 2013 50 55.16
2. kv. 2013 50 55.01
3. kv. 2013 50 54.79
4. kv. 2013 50 54.68
1. kv. 2014 50 54.16
2. kv. 2014 50 53.39
3. kv. 2014 50 51.60
4. kv. 2014 50 48.49
1. kv. 2015 50 45.38
2. kv. 2015 50 43.51
3. kv. 2015 50 42.89
4. kv. 2015 50 44.16
1. kv. 2016 50 46.91
2. kv. 2016 50 50.51
3. kv. 2016 50 52.97
4. kv. 2016 50 53.61
1. kv. 2017 50 53.94
2. kv. 2017 50 54.92
3. kv. 2017 50 56.98
4. kv. 2017 50 58.93
1. kv. 2018 50 59.49
2. kv. 2018 50 58.86
3. kv. 2018 50 59.32
4. kv. 2018 50 59.33
1. kv. 2019 50 60.12
2. kv. 2019 50 57.16
3. kv. 2019 50 51.14
4. kv. 2019 50 44.24
1. kv. 2020 50 40.48
2. kv. 2020 50 42.99
3. kv. 2020 50 47.21

Sammensatt konjunkturindikator er positiv

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 3. kvartal 2020 på 1,7 (sesongjusterte nettotall) og er opp fra -9,6 i det foregående kvartalet. Dette er første gang indikatoren er positiv siden tredje kvartal 2019, men den er fremdeles under det historiske gjennomsnittet på 2,9.   

Den sammensatte konjunkturindikatoren er positiv både for flertallet av produsentene av innsatsvarer og konsumvarer, mens den fortsatt er negativ for produsenter av investeringsvarer.

Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende kvartal, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

1 Sammensatt konjunkturindikator for industrien er det aritmetiske gjennomsnitt av svarene (nettotall) for forventet produksjon, ordrebeholdning og lagerbeholdning av egne produkter (det siste med motsatt fortegn).

Figur 5. Sammensatt konjunkturindikator for industrien¹

Sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2020
1. kv. 2011 9.1 2.9
2. kv. 2011 8.5 2.9
3. kv. 2011 5.7 2.9
4. kv. 2011 6.0 2.9
1. kv. 2012 9.0 2.9
2. kv. 2012 6.4 2.9
3. kv. 2012 0.8 2.9
4. kv. 2012 4.9 2.9
1. kv. 2013 1.4 2.9
2. kv. 2013 1.0 2.9
3. kv. 2013 6.3 2.9
4. kv. 2013 8.0 2.9
1. kv. 2014 6.5 2.9
2. kv. 2014 6.1 2.9
3. kv. 2014 1.9 2.9
4. kv. 2014 -1.7 2.9
1. kv. 2015 -3.6 2.9
2. kv. 2015 -9.3 2.9
3. kv. 2015 -6.4 2.9
4. kv. 2015 -8.2 2.9
1. kv. 2016 -6.6 2.9
2. kv. 2016 -3.0 2.9
3. kv. 2016 -3.6 2.9
4. kv. 2016 -0.5 2.9
1. kv. 2017 1.6 2.9
2. kv. 2017 2.5 2.9
3. kv. 2017 3.8 2.9
4. kv. 2017 6.5 2.9
1. kv. 2018 6.9 2.9
2. kv. 2018 8.8 2.9
3. kv. 2018 9.2 2.9
4. kv. 2018 8.9 2.9
1. kv. 2019 7.9 2.9
2. kv. 2019 5.8 2.9
3. kv. 2019 0.8 2.9
4. kv. 2019 0.0 2.9
1. kv. 2020 -17.0 2.9
2. kv. 2020 -9.6 2.9
3. kv. 2020 1.7 2.9

Svak etterspørsel og sterk konkurranse begrensende for produksjonen 

En økende andel av industrilederne trekker frem svak etterspørsel og sterk konkurranse som begrensende for produksjonen i 3. kvartal 2020. Samtidig er det en lav andel som peker på at mangel på maskin- og anleggskapasitet samt kvalifisert arbeidskraft er en utfordring.

Figur 6

Figur 6. Faktorer som begrenset produksjonen i inneværende kvartal. Glattet sesongjustert

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien er litt høyere enn i forrige kvartal og beregnes til 76,6 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2020. Utnyttingsgraden ligger nå betydelig lavere enn i 2019, og ligger godt under det historiske gjennomsnittet på 80,0 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til EUs statistikkontor, Eurostat.

Figur 7. Kapasitetsutnyttingsgraden i prosent for industrien

Glattet sesongjustert Gjennomsnitt 1990-2020
1. kv. 2011 79.5 80.0
2. kv. 2011 79.8 80.0
3. kv. 2011 79.6 80.0
4. kv. 2011 79.6 80.0
1. kv. 2012 79.7 80.0
2. kv. 2012 79.7 80.0
3. kv. 2012 79.8 80.0
4. kv. 2012 79.8 80.0
1. kv. 2013 79.4 80.0
2. kv. 2013 79.3 80.0
3. kv. 2013 79.5 80.0
4. kv. 2013 80.0 80.0
1. kv. 2014 80.4 80.0
2. kv. 2014 80.5 80.0
3. kv. 2014 80.1 80.0
4. kv. 2014 79.3 80.0
1. kv. 2015 78.4 80.0
2. kv. 2015 77.4 80.0
3. kv. 2015 76.7 80.0
4. kv. 2015 76.9 80.0
1. kv. 2016 77.1 80.0
2. kv. 2016 77.2 80.0
3. kv. 2016 77.0 80.0
4. kv. 2016 76.9 80.0
1. kv. 2017 77.1 80.0
2. kv. 2017 77.6 80.0
3. kv. 2017 77.8 80.0
4. kv. 2017 77.8 80.0
1. kv. 2018 78.3 80.0
2. kv. 2018 78.8 80.0
3. kv. 2018 79.3 80.0
4. kv. 2018 79.5 80.0
1. kv. 2019 79.6 80.0
2. kv. 2019 79.6 80.0
3. kv. 2019 79.2 80.0
4. kv. 2019 78.1 80.0
1. kv. 2020 76.7 80.0
2. kv. 2020 76.1 80.0
3. kv. 2020 76.6 80.0

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 4. september til 20. oktober 2020.

Effekter av Covid-19-viruset på konjunkturbarometer 3. kvartal 2020

Indekser for 3. kvartal 2020: Konjunkturbarometer for 3. kvartal 2020 skal gi et aktuelt bilde av Konjunktursituasjonen for industri og bergverksdrift. Dette oppnås ved å kartlegge virksomhetsledernes vurdering av de faktiske forhold samt deres forventninger til kommende kvartal. Måleperioden er fra 4. september til og med 20. oktober 2020. I og med at det stadig skjer endringer i tiltakspakker og smitteverntiltak vil dette kunne ha innvirkning på det informasjonsgrunnlag virksomhetene har hatt ved rapporteringstidspunktet.

Svarprosent: Svarprosenten for 3. kvartal 2020 var 96,2 %. 

 

Kontakt