Sal av petroleumsproduktseptember 2011, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
19. mai 2016 April 2016 Auka petroleumssal i april
15. april 2016 Mars 2016 Redusert petroleumssal i mars
15. mars 2016 Februar 2016 Bensin- og dieselsalet aukar
15. februar 2016 Januar 2016 Bensinsalet har stabilisert seg
18. januar 2016 Desember 2015 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. desember 2015 November 2015 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. november 2015 Oktober 2015 Liten reduksjon i samla sal
15. oktober 2015 September 2015 Redusert sal av alle petroleumsprodukt
15. september 2015 August 2015 Auka sal av bensin og diesel
17. august 2015 Juli 2015 Auken i dieselsalet held fram
15. juli 2015 Juni 2015 Mindre bensin, meir diesel selt
15. juni 2015 Mai 2015 Mindre bensin, litt meir diesel
21. mai 2015 April 2015 Liten nedgang i samla sal
22. april 2015 Mars 2015 Auka sal av diesel
18. mars 2015 Februar 2015 Lågare drivstoffprisar

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
19. mai 2016 2016 Auka petroleumssal i april
15. april 2016 2016 Redusert petroleumssal i mars
15. mars 2016 2016 Bensin- og dieselsalet aukar
15. februar 2016 2016 Bensinsalet har stabilisert seg
18. januar 2016 2015 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. desember 2015 2015 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. november 2015 2015 Liten reduksjon i samla sal
15. oktober 2015 2015 Redusert sal av alle petroleumsprodukt
15. september 2015 2015 Auka sal av bensin og diesel
17. august 2015 2015 Auken i dieselsalet held fram
15. juli 2015 2015 Mindre bensin, meir diesel selt
15. juni 2015 2015 Mindre bensin, litt meir diesel
21. mai 2015 2015 Liten nedgang i samla sal
22. april 2015 2015 Auka sal av diesel
18. mars 2015 2015 Lågare drivstoffprisar

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB