Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoffseptember 2012, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. juni 2016 Mai 2016 Auka sal av drivstoff i mai
19. mai 2016 April 2016 Auka petroleumssal i april
15. april 2016 Mars 2016 Redusert petroleumssal i mars
15. mars 2016 Februar 2016 Bensin- og dieselsalet aukar
15. februar 2016 Januar 2016 Bensinsalet har stabilisert seg
18. januar 2016 Desember 2015 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. desember 2015 November 2015 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. november 2015 Oktober 2015 Liten reduksjon i samla sal
15. oktober 2015 September 2015 Redusert sal av alle petroleumsprodukt
15. september 2015 August 2015 Auka sal av bensin og diesel
17. august 2015 Juli 2015 Auken i dieselsalet held fram
15. juli 2015 Juni 2015 Mindre bensin, meir diesel selt
15. juni 2015 Mai 2015 Mindre bensin, litt meir diesel
21. mai 2015 April 2015 Liten nedgang i samla sal
22. april 2015 Mars 2015 Auka sal av diesel

Arkiv for Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - årleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
15. juni 2016 2016 Auka sal av drivstoff i mai
19. mai 2016 2016 Auka petroleumssal i april
15. april 2016 2016 Redusert petroleumssal i mars
15. mars 2016 2016 Bensin- og dieselsalet aukar
15. februar 2016 2016 Bensinsalet har stabilisert seg
18. januar 2016 2015 Liten auke i salet av petroleumsprodukt
15. desember 2015 2015 Redusert sal av petroleumsprodukt
16. november 2015 2015 Liten reduksjon i samla sal
15. oktober 2015 2015 Redusert sal av alle petroleumsprodukt
15. september 2015 2015 Auka sal av bensin og diesel
17. august 2015 2015 Auken i dieselsalet held fram
15. juli 2015 2015 Mindre bensin, meir diesel selt
15. juni 2015 2015 Mindre bensin, litt meir diesel
21. mai 2015 2015 Liten nedgang i samla sal
22. april 2015 2015 Auka sal av diesel