Byggeareal2008

Innhold

Arkiv for Byggeareal - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. februar 2021 Desember 2020 Desember 2020
18. februar 2020 Desember 2019 Desember 2019
19. februar 2019 Desember 2018 Desember 2018
20. februar 2018 Desember 2017 Desember 2017
17. februar 2017 Desember 2016 Rekordmange nye byggetillatelser
15. februar 2016 Desember 2015 Akershus på boligbyggertoppen
12. februar 2015 Desember 2014 Tillatelse til 3 200 færre nye boliger
20. februar 2014 Desember 2013 Flest nye boliger i Akershus og Rogaland
5. mars 2013 Desember 2012 Vest bygger mest og størst
29. februar 2012 Desember 2011 Øst og vest på boligtoppen
4. mars 2011 Desember 2010 Byggingen mest opp i storbyene
9. mars 2010 Desember 2009 Byggevirksomheten ned i alle sektorer
11. mars 2009 Desember 2008 Færre små og mellomstore boliger
4. mars 2008 Desember 2007 Over 10 millioner kvadratmeter igangsatt
6. mars 2007 Desember 2006 Blokkleiligheter dominerer

Arkiv for Byggeareal - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. februar 2021 4. kvartal 2020 4. kvartal 2020
18. februar 2020 4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
19. februar 2019 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
20. februar 2018 4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
17. februar 2017 4. kvartal 2016 Rekordmange nye byggetillatelser
15. februar 2016 4. kvartal 2015 Akershus på boligbyggertoppen
12. februar 2015 4. kvartal 2014 Tillatelse til 3 200 færre nye boliger
20. februar 2014 4. kvartal 2013 Flest nye boliger i Akershus og Rogaland
5. mars 2013 4. kvartal 2012 Vest bygger mest og størst
29. februar 2012 4. kvartal 2011 Øst og vest på boligtoppen
4. mars 2011 4. kvartal 2010 Byggingen mest opp i storbyene
9. mars 2010 4. kvartal 2009 Byggevirksomheten ned i alle sektorer
11. mars 2009 4. kvartal 2008 Færre små og mellomstore boliger
4. mars 2008 4. kvartal 2007 Over 10 millioner kvadratmeter igangsatt
6. mars 2007 4. kvartal 2006 Blokkleiligheter dominerer

Arkiv for Byggeareal - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. februar 2021 2020 2020
18. februar 2020 2019 2019
19. februar 2019 2018 2018
20. februar 2018 2017 2017
17. februar 2017 2016 Rekordmange nye byggetillatelser
15. februar 2016 2015 Akershus på boligbyggertoppen
12. februar 2015 2014 Tillatelse til 3 200 færre nye boliger
20. februar 2014 2013 Flest nye boliger i Akershus og Rogaland
5. mars 2013 2012 Vest bygger mest og størst
29. februar 2012 2011 Øst og vest på boligtoppen
4. mars 2011 2010 Byggingen mest opp i storbyene
9. mars 2010 2009 Byggevirksomheten ned i alle sektorer
11. mars 2009 2008 Færre små og mellomstore boliger
4. mars 2008 2007 Over 10 millioner kvadratmeter igangsatt
6. mars 2007 2006 Blokkleiligheter dominerer