240797
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/aar
240797
Akershus på boligbyggertoppen
statistikk
2016-02-15T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken måler utvikling i byggevirksomheten. I 2015 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 31 300 boliger.

Byggeareal2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Akershus på boligbyggertoppen

Fjoråret ble et godt år for boligbygging. I 2015 ble det gitt igangsettelsestillatelse til bygging av 15 prosent flere boliger enn i 2014. Dette utgjør 31 300 boliger, det høyeste antallet siden 2007. Det er i Akershus at byggeiveren er størst.

Registrerte igangsettingstillatelser. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig
BoligerBruksareal til boligBruksareal til annet enn bolig
Antall1 000 m21 000 m2
201531 3014 075,65 171,6
201427 2503 641,35 281,9
201330 4504 129,75 273,7
201230 1894 039,55 504,6
201127 7353 804,65 491,0
201021 1453 059,15 726,8
200919 7482 748,55 042,9
200825 9503 379,56 205,2
200732 5204 025,26 023,7
200633 3144 080,64 969,4
200531 6083 848,74 601,6
200429 9993 543,44 239,3
200323 1772 956,83 779,9

Akershus sin topplassering er klar. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til 4 800 boliger. Akershus troner også øverst når det gjelder antall blokkleiligheter, med 2 360, etterfulgt av Oslo med 1 753.

Svak nedgang for andre bygg enn bolig

Det ble i 2015 gitt igangsettingstillatelse til bygging av 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med året før. Av dette utgjorde fritidsbygninger, boliggarasjer m.m. 1,4 millioner kvadratmeter.

De resterende 3,8 millioner kvadratmeterne var til næringsformål, en nedgang på 3 prosent fra 2014. Industri- og kontorbygg stod for nesten halvparten av næringsbyggene. 

Flere fritidsbygninger

Det ble gitt igangsettingstillatelse til 6 800 nye fritidsbygninger i 2015. Det er en økning på 18 prosent fra forrige år. Det er i Buskerud det er registrert flest igangsettingstillatelser med i alt 1 017 fritidsbygninger, etterfulgt av Oppland og Hedmark med henholdsvis 935 og 685 fritidsbygninger.

1 891 eneboliger er revet eller brent

I 2015 var det en avgang på 2 983 boliger, og 1 891 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 12 463 bygninger. Av disse var 4 503 næringsbygninger, 1 303 fritidsbygninger og 6 657 boliggarasjer og lignende.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB