19989_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
19989
Blokkleiligheter dominerer
statistikk
2007-03-06T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggeareal2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Blokkleiligheter dominerer

Endelige tall viser at det ble igangsatt bygging av 33 314 boliger i 2006, en økning på 5,4 prosent fra 2005. Hele 48,0 prosent av boligene er blokkleiligheter.

Blokkleiligheter har også hatt den største økningen sammenlignet med 2005. Totalt ble det registrert igangsatt 17,1 prosent flere blokkleiligheter i 2006 enn året før. Tomannsboliger har også hatt en økning på 9,6 prosent. Igangsetting av boliger i rekkehus var på samme nivå som i 2005, mens det ble igangsatt 7,4 prosent færre eneboliger i 2006.

Igangsatte boliger, etter bygningstype. 2000-2006

Igangsatte boliger per 1 000 innbyggere, etter fylke. 2006

Flest nye blokkleiligheter i Oslo

Oslo har høyest andel igangsatte blokkleiligheter. Hele 84,8 prosent av de igangsatte boligene i hovedstaden er blokkleiligheter, mens kun 5,1 prosent er eneboliger. Aust-Agder har den høyeste andelen igangsatte eneboliger, med 48,8 prosent og lavest andel blokkleiligheter med 15,3 prosent.

Det bygges mest i Rogaland

Totalt ble det igangsatt bygging av 9 050 000 kvadratmeter bruksareal i 2006, en økning på 7,1 prosent sammenlignet med 2005. Av dette ble 4 070 000 kvadratmeter igangsatt til boligbygg og 4 980 000 kvadratmeter til andre formål. Mest igangsatt bruksareal finner vi i Rogaland, med totalt 1 142 000 kvadratmeter. Rogaland er også det fylket med flest igangsatte boliger, 4 523 nye boliger i løpet av 2006.

Sterk vekst i boligbyggingen i Sverige

Foreløpige tall fra Sveriges statistikkbyrå viser at det ble påbegynt bygging av 44 400 boliger i Sverige i 2006 - en økning på 39 prosent fra 2005. Sett i forhold til innbyggertallet ble det igangsatt 4,9 boliger per 1 000 innbyggere i Sverige i 2005, mens det tilsvarende antallet i Norge var 7,1 nye boliger per 1 000 innbyggere.

Tabeller: