19979_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
19979
Over 10 millioner kvadratmeter igangsatt
statistikk
2008-03-04T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggeareal2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 10 millioner kvadratmeter igangsatt

I løpet av 2007 ble det totalt igangsatt bygging av 10 049 000 kvadratmeter bruksareal viser endelige tall. For å finne et tilsvarende høyt nivå må man tilbake til toppåret 1986.

Igangsatt bruksareal. Kvadratmeter. 1983-2007

Bygg satt i gang. Boliger, etter intervall for bruksareal og fylke. 2007

Sammenlignet med toppåret 1986 er nå igangsatt bruksareal til andre formål enn boliger, i hovedsak næringsbygg, det høyeste som noen gang er registrert. Igangsatt bruksareal til bolig er imidlertid vesentlig lavere.

I 2007 ble 4 025 000 kvadratmeter påbegynt til bolig og 6 024 000 kvadratmeter til andre formål enn bolig. Igangsetting av bruksareal til næringsbygg har økt mest sammenlignet med 2006 - opp 26,7 prosent til 4 578 000 kvadratmeter. Igangsatt bruksareal til bolig er på omtrent samme nivå som i 2006.

Fallende boligbygging i de største byene

Det ble påbegynt bygging av 3 069 boliger i Oslo i løpet av 2007, en nedgang på 31,3 prosent fra et høyt nivå i 2006. Etter Oslo er Bergen og Stavanger de kommunene hvor det ble registrert igangsatt flest boliger, med henholdsvis 1 482 og 1 135 boliger. Bergen har hatt en nedgang i antall påbegynte boliger på 16,5 prosent og i Stavanger var reduksjonen på 14,9 prosent. I Trondheim falt igangsettingen med 45,2 prosent, fra 1 662 boliger i 2006 til 910 i 2007.

Halvparten blokkleiligheter

Det ble igangsatt bygging av 32 520 boliger i løpet av 2007, og av dette var 15 504 blokkleiligheter. Oslo har høyest andel blokkleiligheter, hele 85,4 prosent av de igangsatte boligene. Sogn og Fjordane har størst andel eneboliger. 44,0 prosent av de igangsatte boligene i fylket i 2007 var eneboliger.

Flest nybygde boliger mellom 50 og 79 kvadratmeter

Nesten hver tredje nybygde bolig i 2007 var mellom 50 og 79 kvadratmeter bruksareal. Deretter følger nye boliger mellom 80 og 119 kvadratmeter bruksareal. I disse to arealgruppene finner vi hele 54,8 prosent av de påbegynte boligene. Den store andelen må ses i sammenheng med den høye igangsettingen av blokkleiligheter i 2007.

Konvertering til nytt eiendomsregister

Fra og med 5. november 2007 blir kommunene overført puljevis fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB) til det nye eiendomsregisteret, Matrikkelen. Etter planen skal alle kommuner være overført i løpet av februar 2009. I forbindelse med konverteringen vil det kunne oppstå økte forsinkelser i registreringen for kommunene det gjelder. Oversikt over hvilke kommuner som til enhver tid blir overført, finnes i Statens kartverks plan for iverksetting av Matrikkelen .

Tabeller: