53156_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
53156
Byggingen mest opp i storbyene
statistikk
2011-03-04T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggeareal2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Byggingen mest opp i storbyene

De mest folkerike kommunene sto for den største økningen i igangsetting av byggevirksomhet i 2010. Næringsbygg, boligblokker og studentboliger trakk opp tallene.

Igangsatt bruksareal. Kvadratmeter. 1983-2010

Igangsatt bruksareal, etter fylke. 1 000 kvadratmeter. 2009 og 2010

Det ble satt i gang bygging av 3 059 000 kvadratmeter bruksareal til bolig i 2010, og 5 727 000 kvadratmeter til annet enn bolig. Dette er en oppgang på henholdsvis 11 og 14 prosent fra 2009.

Storkommunene sikrer oppgang i næringsbygg

På landsbasis ble det igangsatt 5 727 000 kvadratmeter til annet enn bolig i 2010. Dette er en økning på 684 000 kvadratmeter. Det er særlig de folkerike kommunene som har hatt økning i igangsetting av næringsbygg. I Bergen, Oslo og Trondheim ble det til sammen igangsatt 259 000 kvadratmeter mer bruksareal til annet enn bolig i 2010.

I 214 av landets 430 kommuner har det imidlertid vært en nedgang eller ingen endring i igangsetting av andre bygg enn boligbygg.

Stor oppgang for boligblokker og studentboliger

I 2010 ble det gitt igangsettingstillatelse til totalt 21 145 boliger. Dette er 1 397 flere boliger enn året før. Det er særlig antall igangsatte boliger i boligblokker og studentboliger som drar opp tallene. Antall igangsatte boliger i boligblokker gikk opp med 1 853 boliger i forhold til året før, og antall boliger i studentboliger økte tilsvarende med 752.

Antall igangsatte boliger i eneboliger hadde derimot en nedgang på 1 484 boliger. I 253 kommuner har det ikke vært noen økning i igangsatte boliger sammenlignet med året før.

Registrerte igangsettingstillatelser

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Mer om sammenlignbarhet, kvalitet og annen informasjon i Om statistikken .

Korrigerte registreringer for 2008-2009

Bygninger som er ført som meldingssaker etter at Matrikkelen i 2008 ble tatt i bruk som erstatning for GAB-registeret, har i varierende grad blitt registrert med alle nødvendige opplysninger. Dette har i sin tur ført til underestimering i statistikken for 2008 og 2009. Særlig er det bruksareal i fiskeri- og landbruksbygninger som har hatt manglende opplysninger. I tillegg har 8 500 bygninger blitt registrert som meldingssak uten opplysninger om bruksareal.

 

I denne frigivingen har korrigerte tall for 2008 og 2009 blitt innarbeidet i Statistikkbanken.

 

For flere tall, se Statistikkbanken .

 

Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken, under punkt 5 i Om statistikken .

Tabeller: