19959_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
19959
Byggevirksomheten ned i alle sektorer
statistikk
2010-03-09T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggeareal2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Byggevirksomheten ned i alle sektorer

I 2009 ble det satt i gang bygging av 2 680 000 kvadratmeter bruksareal til bolig og 4 243 000 kvadratmeter til annet enn bolig. Dette innebærer en nedgang fra 2008 på henholdsvis 20 og 24 prosent.

Igangsatt bruksareal. 1983-2009

Igangsatt bruksareal etter fylke. 1 000 m2. 2008 og 2009

Tilbakegangen innen næringsbygg skyldes i hovedsak nedgang innen industri-, primærnæring og forretningsbygg, som samlet ble redusert med 29 prosent, eller 903 000 kvadratmeter bruksareal. Dette utgjør over 45 prosent av den totale nedgangen på 2 millioner kvadratmeter bruksareal.

Rogaland på næringstoppen

Rogaland var det fylket hvor det ble satt i gang mest bruksareal til annet enn bolig. 572 000 kvadratmeter ble igangsatt av rogalendingene. De neste på listen var Hordaland og Akershus, med henholdsvis 454 000 og 317 000 kvadratmeter.

Færre boligbygg

Det ble i 2009 påbegynt bygging av om lag 19 700 boliger. Dette er 24 prosent færre enn året før.

Tabeller: