65445_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/aar
65445
Øst og vest på boligtoppen
statistikk
2012-02-29T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggeareal2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Øst og vest på boligtoppen

I 2011 ble det registrert igangsatt bygging av 27 735 boliger med i alt 3,8 millioner kvadratmeter bruksareal til bolig. Det er 31,2 prosent flere boliger enn i 2010. Øst- og Vestlandet står for over halvparten av veksten.

Igangsatt bruksareal. 1983-2011

Igangsatt bruksareal, etter fylke. 1 000 m2. 2010 og 2011

Oslo ligger på topp i boligbygging med 4 504 igangsatte boliger i 2011. Mer enn 80 prosent av disse er i blokk. Etter Oslo kommer Rogaland, med 3 972 nye boliger. Rogaland er også det fylket der det har blitt bygget flest eneboliger i år - i alt 1 060 boliger - og det fylket der det er bygget mest bruksareal til bolig. Fylkene Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland står til sammen for mer enn halvparten av de nye boligene.

Liten nedgang innenfor næringsbygg

I 2011 ble det satt i gang bygging av 4 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsbygg. Det er en nedgang på 6,2 prosent sammenlignet med året før. Bygging av kontorbygg og industribygg stod til sammen for drøyt 60 prosent av arealet, med henholdsvis 1,4 og 1,1 millioner kvadratmeter bruksareal. Rogaland er det fylket i Norge der det er satt i gang mest bygging av næringsbygg, drøyt en halv million kvadratmeter.

For flere tall, se Statistikkbanken .

Registrerte igangsettingstillatelser

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om feilkilder knyttet til statistikken under punkt 5 i Om statistikken .

 

Tabeller

Byggjearealstatistikk 2011. Tabellar