208938_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/aar
208938
Tillatelse til 3 200 færre nye boliger
statistikk
2015-02-12T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken måler utvikling i byggevirksomheten. I 2014 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av vel 27 200 boliger.

Byggeareal2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tillatelse til 3 200 færre nye boliger

I 2014 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 27 250 boliger, 10,5 prosent færre enn i 2013. Akershus og Rogaland gav igangsettingstillatelse til flest boliger.

Registrerte igangsettingstillatelser. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig
BoligerBruksareal til boligBruksareal til annet enn bolig
Antall1 000 m21 000 m2
201427 2503 641,35 281,9
201330 4504 129,75 273,7
201230 1894 039,55 504,6
201127 7353 804,65 491,0
201021 1453 059,15 726,8
200919 7482 748,55 042,9
200825 9503 379,56 205,2
200732 5204 025,26 023,7
200633 3144 080,64 969,4
200531 6083 848,74 601,6
200429 9993 543,44 239,3
200323 1772 956,83 779,9
200222 9803 043,73 754,9

I de to fylkene ble det gitt tillatelse til henholdsvis 3 620 og 3 406 boliger. Akershus ligger også som nummer en når det gjelder antall blokkleiligheter, med 1 675, etterfulgt av Sør-Trøndelag med 1 363.

Andre bygg enn bolig på samme nivå som i 2013

Det ble i 2014 gitt igangsettingstillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er om lag på samme nivå som året før. Av dette utgjorde fritidsbygninger, boliggarasjer m.m. 1,4 millioner kvadratmeter.

De resterende 3,9 millioner kvadratmeterne var til næringsformål, en økning på vel 3 prosent fra 2013, Industri- og kontorbygg stod for mer enn halvparten av næringsbyggene.

Færre fritidsbygninger

Det ble gitt igangsettingstillatelse til 5 800 nye fritidsbygninger i 2014. Det er en nedgang på 7,5 prosent fra forrige år. Man må ti år tilbake for å finne et lavere tall. Det er i Buskerud det er registrert flest igangsettingstillatelser med i alt 654 fritidsbygninger, etterfulgt av Hedmark og Oppland med henholdsvis 578 og 576 fritidsbygninger.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Statistikken omfatter ikke ombygging av eksisterende bygningsmasseÅpne og lesLukk

Byggearealstatistikken omfatter foreløpig ikke boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse (for eksempel nye boliger som kommer til ved at næringsareal blir gjort om til boligareal).

Når en gammel bygning rives ned til grunnmuren og bygges opp igjen, regnes det som nybygg. Når reisverket ikke rives ned, regnes det som ombygging.

Du kan også lese mer om statistikkens omfang i Om statistikken .