92280_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/aar
92280
Vest bygger mest og størst
statistikk
2013-03-05T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggeareal2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vest bygger mest og størst

I 2012 ble det registrert satt i gang bygging av 30 189 boliger. Disse hadde i alt 4 millioner kvadratmeter bruksareal til bolig. Dette utgjør 8,8 prosent flere boliger enn i 2011. Rogaland var det fylket som satte i gang bygging av flest boliger.

Bygg satt i gang. Boliger og bruksareal til bolig. Bruksareal til annet enn bolig. 2000-2012
 Boliger1 000 m2
 AntallBruksareal til boligBruksareal til annet enn bolig
200023 5503 3153 941
200125 2663 4093 922
200222 9803 0443 755
200323 1772 9573 780
200429 9993 5434 239
200531 6083 8494 602
200633 3144 0814 969
200732 5204 0256 024
200825 9503 3796 205
200919 7482 7495 043
201021 1453 0595 727
201127 7353 8055 491
201230 1894 0395 505

Rogaland ligger på topp i boligbygging, med 4 348 boliger og 639 000 kvadratmeter bruksareal til bolig. Dermed ble mer enn hver syvende bolig bygget i det sørligste av vestlandsfylkene. Oslo hadde imidlertid klart høyest byggevirksomhet innen blokkleiligheter, med 2 823 igangsatte boliger.

Mest areal i de tre største byene

Målt i bruksareal til bolig står Oslo, Trondheim og Bergen på pallplassene. Blant de 20 kommunene med mest bruksareal til bolig er imidlertid 7 fra Rogaland. Hver femte bolig over 300 kvadratmeter ble bygget i dette fylket.

I 24 kommuner ble det ikke registrert igangsetting av boliger, hvorav 10 heller ikke har hatt annen byggevirksomhet. 7 av 10 kommuner uten byggeaktivitet ligger i Nord-Norge. I over 200 kommuner ble det satt i gang færre enn 25 boliger.

Over 5 millioner kvadratmeter til næringsformål og fritid

I 2012 ble det satt i gang bygging av om lag 5,5 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig, omtrent like mye som året før. Av dette gikk nær 1,5 millioner kvadratmeter til fritidsbygg. 4 millioner kvadratmeter ble satt i gang til næringsformål, hvorav industri- og kontorbygg stod for mer enn halvparten.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .