19969_not-searchable
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/arkiv
19969
Færre små og mellomstore boliger
statistikk
2009-03-11T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false

Byggeareal2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre små og mellomstore boliger

I løpet av 2008 ble det igangsatt bygging av i alt 8 942 000 kvadratmeter bruksareal, viser endelige tall. Dette er en nedgang på 1 107 000 kvadratmeter fra 2007. Det bygges færre små og mellomstore boliger.

Bygg satt i gang. Boliger etter intervall for bruksareal. 2007-2008

I 2008 ble 3 341 000 kvadratmeter påbegynt til bolig og 5 601 000 kvadratmeter til andre formål enn bolig. 63 prosent av all igangsatt boligbygging i 2008 var i flerboligbygg, mens 34 prosent var i eneboliger.

Det settes fortsatt i gang flest boliger med bruksareal mellom 50 og 79 kvadratmeter. Fra 2007 til 2008 ble det imidlertid satt i gang færre små og mellomstore boliger, mens det ble satt i gang omtrent like mange store boliger (160 kvm og mer).

Fortsatt nedgang i storbyene

Nedgangen i boligbyggingen fortsetter, og skyldes i hovedsak mindre bygging av boliger i storbykommunene. En del av de omkringliggende kommunene viser imidlertid fortsatt økning i igangsatte boliger. 210 av landets kommuner har hatt vekst eller holdt seg på stedet hvil i antall igangsatte boliger.

Igangsatt bruksareal. 1983-2008. Kvadratmeter

Mindre nytt areal til næringsbygg

Bruksareal satt i gang til annet enn bolig gikk ned med 7 prosent fra 2007 til 2008. Det bør her merkes at nivået i 2007 var høyt (6 024 000 kvadratmeter).

Nedgangen innenfor næringsbygg skyldes i hovedsak færre igangsettelser innenfor landbruk og samferdsel. Igangsatte landbruksbygg gikk ned med 46 prosent, fra 622 000 kvadratmeter i 2007 til 335 000 i 2008. Samferdselssektoren gikk ned med 56 prosent, fra 436 000 kvadratmeter i 2007 til 190 000 kvadratmeter i 2008. Også nivået innenfor samferdselssektoren var høyt i 2007.

Færre hytter settes i gang

Etter flere år med økende igangsetting gikk også igangsatt bruksareal for fritidsbygg ned. Det ble imidlertid fullført 5 164 fritidsbygg i 2008, det er flere enn noen gang tidligere. Dette tyder på at byggeaktiviteten innenfor fritidssektoren er i ferd med å flate ut.

Konvertering til nytt eiendomsregister

Fra og med 5. november 2007 blir kommunene overført puljevis fra Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB) til det nye eiendomsregisteret, Matrikkelen. Etter planen skal alle kommuner være overført i løpet av april 2009. I forbindelse med konverteringen vil det kunne oppstå økte forsinkelser i registreringen for kommunene det gjelder. Oversikt over hvilke kommuner som til enhver tid blir overført, finnes i Statens kartverks plan for iverksetting av Matrikkelen .

Tabeller: