Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2014

Statistikken over innvandringsgrunn inkluderer nå også personer med flyktningbakgrunn. Dette var tidligere en egen statistikk, men på grunn av flere fellestrekk i datagrunnlag og begreper er de to slått sammen. Begge statistikkene omfatter kun innvandrere, men det er forskjeller som det er viktig å være klar over. Les mer ved å klikke på lenkene nederst.

Innhold

Arkiv for Innvandrere etter innvandringsgrunn - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. mai 2021 2020 2020
12. mai 2020 2019 2019
13. mai 2019 2018 2018
20. juni 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
19. juni 2017 1. januar 2017 1. januar 2017
17. juni 2016 1. januar 2016 Flere kom på grunn av flukt i 2015
18. juni 2015 1. januar 2015 Arbeidsinnvandringen går fortsatt tilbake
4. september 2014 1. januar 2014 Synkende arbeidsinnvandring
3. september 2013 1. januar 2013 25 500 nye arbeidsinnvandrere i 2012
30. august 2012 1. januar 2012 Nesten halvparten innvandret for å arbeide
25. august 2011 1. januar 2011 Høy arbeidsinnvandring [Rettet 7. oktober 2011]
28. oktober 2010 1. januar 2010 Færre arbeidsinnvandrere
24. september 2009 1. januar 2009 Rekordhøy arbeids- og familieinnvandring
2. oktober 2008 1. januar 2008 Fortsatt høy arbeidsinnvandring
26. oktober 2007 1. januar 2007 Arbeidsinnvandringen øker mest