148778_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
148778_tabell
statistikk
2014-09-04T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken gir en oversikt over innvandrerne etter grunnen de oppga for å komme til Norge – for eksempel flukt, arbeid, utdanning, familiegjenforening, ekteskap.

Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2014

Statistikken over innvandringsgrunn inkluderer nå også personer med flyktningbakgrunn. Dette var tidligere en egen statistikk, men på grunn av flere fellestrekk i datagrunnlag og begreper er de to slått sammen. Begge statistikkene omfatter kun innvandrere, men det er forskjeller som det er viktig å være klar over. Les mer ved å klikke på lenkene nederst.

Innhold