245982_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
245982
Flere kom på grunn av flukt i 2015
statistikk
2016-06-17T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvgrunn, Innvandrere etter innvandringsgrunn, innvandringsgrunn (for eksempel arbeid, flukt, familiegjenforening), flyktninger, innvandrerbakgrunn, ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn, innvandringsår, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetableringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Flere kom på grunn av flukt i 2015, arbeidsinnvandringen redusert, syriske flyktninger, litt flere familieinnvandrede

Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kom på grunn av flukt i 2015

I alt innvandret 49 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2015. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men er fortsatt på et høyt nivå. Flukt som innvandringsgrunn gikk mest opp, med en kraftig økning i innvandringen av syriske flyktninger.

Innvandrere etter innvandringsgrunn
2015Endring i prosentInnvandring i alt siden 1990
2014 - 20152005 - 2015
I alt49 043-1,9104,7737 588
Arbeid18 010-15,9180,0248 216
Familie16 5802,058,5266 749
Flukt9 22131,2134,3141 312
Utdanning4 950-1,4563,276 794
Andre246-1,2141,23 762
Ukjent36..755

Totalt sett gikk innvandringen til Norge av personer med ikke-nordisk statsborgerskap ned med rundt 1000 personer sammenlignet med 2014. 37 prosent av alle ikke-nordiske statsborgere som innvandret i løpet av 2015, hadde arbeid som innvandringsgrunn. En tredjedel kom som familieinnvandrere, mens henholdsvis 19 og 10 prosent kom på grunn av flukt og utdanning. Polakkene var fremdeles klart største gruppen blant både arbeids- og familieinnvandrere som ble registrert i 2015, mens syrerne var den største flyktninggruppen etterfulgt av eritreerne. Blant personer med en utdanningstillatelse kom det desidert flest fra Filippinene i 2015.

Arbeidsinnvandringen går fortsatt tilbake

Arbeidsinnvandringen sank omtrent 16 prosent fra 2014 til 2015, men denne typen innvandring er fortsatt betydelig. 18 000 registrerte seg som arbeidsinnvandrere i 2015. Polakker er fortsatt den klart største gruppen med 5 200 personer. Dette utgjorde likevel 1 400 færre arbeidsinnvandringer fra Polen sammenlignet med året før. Det var også betydelig arbeidsinnvandring fra Litauen i løpet av 2015, med 2 500 nye personer. Men også i denne gruppen var det en nedgang på over 600 litauere i forhold til 2014.

Sterk vekst i antall syriske flyktninger

Det var 2 200 flere som ble registrert med flukt som innvandringsgrunn i 2015 sammenlignet med året før. De 9 200 registrerte flyktningene utgjorde 19 prosent av alle de ikke-nordiske innvandrerne. Statistikken dekker ikke asylsøkere som venter på oppholdstillatelse, men også blant dem som fikk opphold i 2015, var syriske statsborgere den største gruppen med flukt som innvandringsgrunn, med 3 300 registrerte personer. De utgjorde 36 prosent av alle som i 2015 kom til Norge av fluktgrunner. Statsborgere fra Eritrea og Afghanistan var også store flyktninggrupper i 2015, med henholdsvis 2 600 og 1 100 personer.

Finn ut mer om dette i statistikken om personer med flyktningbakgrunn i Norge

Flere familieinnvandrede til flyktninger

De tre største gruppene familieinnvandrere i 2015 var fra Polen (2 300), Somalia (1 500) og Thailand (900). Totalt sett var det en liten økning i antall familieinnvandrere i løpet av 2015, om lag 400 personer.

I alt 16 600 personer registrerte seg som familieinnvandrere i 2015. Av disse innvandret 3 600 til en flyktning. Tilsvarende tall for 2014 var 2 100 personer. Hele 38 prosent av de nyankomne familieinnvandrerne til en flyktning hadde somalisk statsborgerskap.

Familieinnvandrerne kan deles inn i dem som gjenforenes med en person bosatt i Norge, og dem som kommer til Norge for å etablere en ny familie. Av de 16 600 personene som kom på grunn av familieinnvandring, var 12 600 i kategorien gjenforening, og 4 000 i kategorien familieetablering. Av de sistnevnte ble 1 800, eller 45 prosent, gift med en person uten innvandrerbakgrunn.

5 000 med utdanningstillatelse

Litt over 4 900 av de ikke-nordiske innvandrerne kom til Norge for å studere i 2015. Det er 100 færre enn året før. I denne gruppen var det flest fra Filippinene med 1 200 personer, eller en fjerdedel av alle med en utdanningstillatelse i 2015. At det er så mange fra Filippinene har sammenheng med at aupair-tillatelse også blir regnet som en type utdanningstillatelse.

Høy andel bosatte

I hele perioden 1990-2015 har 737 600 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Per 1. januar 2016 var 74 prosent av disse fortsatt bosatt i Norge. Utflyttingsmønsteret varierer sterkt med innvandringsgrunn. Det er blant personer som har kommet på grunn av flukt vi finner den høyeste andelen som fortsatt var bosatt i Norge ved utgangen av 2015, med 85 prosent. Tilsvarende andel blant dem som kom på utdanningstillatelse i samme periode var kun 40 prosent.

Statistikk over innvandringsgrunnÅpne og lesLukk

Statistikk over innvandringsgrunn fordeler alle personer som innvandret til Norge for første gang, og som ble registrert bosatt i løpet av året, etter grunn til innvandring. Personen behøver ikke å være bosatt i Norge lenger. Samme person vil ikke være med i statistikken for to ulike årganger. Statistikken omfatter årgangene 1990-2015.

Se Om statistikken for mer informasjon.