220425_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
220425
Arbeidsinnvandringen går fortsatt tilbake
statistikk
2015-06-18T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvgrunn, Innvandrere etter innvandringsgrunn, innvandringsgrunn (for eksempel arbeid, flukt, familiegjenforening), flyktninger, innvandrerbakgrunn, ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn, innvandringsår, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetableringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false
Statistikken viser anttal innvandre, bl.a. arbeidsinnvandrere og flyktninger samt tall for innvandringsgrunn som familiegjenforening og studietillatelse/aupair-jobbing.

Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Arbeidsinnvandringen går fortsatt tilbake

I alt innvandret 49 900 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2014. Det er 4 600 færre enn i 2013 og det laveste antallet siden 2009. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men er fortsatt på et høyt nivå. Innvandringen av syriske flyktninger har økt kraftig.

Innvandrere etter innvandringsgrunn
2014Endring i prosentInnvandring i alt siden 1990
2013 - 20142004 - 2014
I alt49 881-8,5134,8688 229
Arbeid21 367-9,2425,9230 159
Familie16 212-7,175,4250 048
Flukt6 999-5,137,7131 949
Utdanning5 019-14,2682,071 828
Andre249-17,0149,03 514

43 prosent av alle ikke-nordiske statsborgere som innvandret i løpet av 2014, hadde arbeid som innvandringsgrunn. En tredjedel kom som familieinnvandrere, mens 14 prosent og 10 prosent kom på grunn av henholdsvis flukt og utdanning.

Arbeidsinnvandringen redusert med en tiendedel

Arbeidsinnvandringen sank omtrent 9 prosent fra 2013 til 2014, men var fortsatt betydelig. 21 400 personer registrerte seg som arbeidsinnvandrere i 2014. To tredjedeler av disse kom fra EU-land i Øst-Europa. Blant disse var det, som tidligere år, flest polakker som utgjorde 6 600 personer. Arbeidsinnvandringen fra Litauen har også økt betydelig de siste årene. I løpet av 2014 kom det 3 200 nye arbeidsinnvandrere fra Litauen.

Litt færre familieinnvandrede

Fra 2013 til 2014 sank familieinnvandringen omtrent 7 prosent, men familieinnvandrere var fortsatt en stor gruppe. 16 200 familieinnvandrede utgjorde 33 prosent av de ikke-nordiske innvandrerne i 2014. De to største gruppene var familieinnvandrere fra Polen og Litauen, som talte henholdsvis 2 600 og 1 000 personer.

Syriske flyktninger ny, stor gruppe

Det var 300 færre som ble registrert med flukt som innvandringsgrunn i 2014 enn året før. De 7 000 personene som ble registrert med flukt som innvandringsgrunn, utgjorde 14 prosent av alle de ikke-nordiske innvandrerne. Statsborgere fra Eritrea, Syria og Somalia var de tre største flyktninggruppene, og utgjorde henholdsvis 2 300, 2 000 og 700 personer. Det var en betydelig økning i antallet registrerte flyktninger fra Syria: 1 200 flere enn året før.

5 000 med utdanningstillatelse

Litt over 5 000 av de ikke-nordiske innvandrerne kom til Norge for å studere i 2014. Dette er 800 færre enn i 2013. I denne gruppen var det desidert flest fra Filippinene med 1 100 personer, eller 22 prosent av alle med en utdanningstillatelse. At det er så mange fra Filippinene, har sammenheng med at aupair-tillatelse også blir regnet som en type utdanningstillatelse.

Flest flyktninger blir boende

I perioden 1990-2014 har 688 000 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Per 1. januar 2015 var 75 prosent av disse fortsatt bosatt i Norge. Utflyttingsmønsteret varierer sterkt med innvandringsgrunn. Det er blant personer som har kommet på grunn av flukt, vi finner den største andelen som fortsatt var bosatt i Norge ved utgangen av 2014: 85 prosent. Tilsvarende andel blant dem som kom på utdanningstillatelse i samme periode, var kun 41 prosent.

Fremdeles flest med flyktningbakgrunn fra Somalia

Ved inngangen til 2015 var det 188 100 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge. De utgjorde 3,6 prosent av Norges befolkning og 28 prosent av alle innvandrere. Samlet er det fremdeles flest med landbakgrunn fra Somalia, i alt 26 100 personer, etterfulgt av personer med flyktningbakgrunn fra Irak (20 600) og Eritrea (14 100).

Statistikk over innvandringsgrunnÅpne og lesLukk

Statistikk over innvandringsgrunn fordeler alle personer som innvandret til Norge for første gang, og som ble registrert bosatt i løpet av året, etter grunn til innvandring. Personen behøver ikke å være bosatt i Norge lenger. Samme person vil ikke være med i statistikken for to ulike årganger. Statistikken omfatter årgangene 1990-2014.

Statistikk over personer med flyktningbakgrunnÅpne og lesLukk

Statistikk over personer med flyktningbakgrunn omfatter alle personer med flyktningbakgrunn som var bosatt per 1. januar inneværende år. Personer med flyktningbakgrunn består av alle som selv har innvandringsgrunn flukt, samt alle med innvandringsgrunn familie som er familietilknyttet til en av disse. En person med flyktningbakgrunn vil være med i statistikken for alle årganger den har vært bosatt. Statistikken er publisert siden 1998.

Se Om statistikken for mer informasjon.