330680_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
330680
statistikk
2018-06-20T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvgrunn, Innvandrere etter innvandringsgrunn, innvandringsgrunn (for eksempel arbeid, flukt, familiegjenforening), flyktninger, innvandrerbakgrunn, ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn, innvandringsår, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetableringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere etter innvandringsgrunn1. januar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innvandrere etter innvandringsgrunn
2017Endring i prosentInnvandring i alt siden 1990
2016 - 20172007 - 2017
I alt42 064-17,6-5,3831 166
Arbeid13 839-5,1-35,3276 724
Familie15 974-4,516,0299 733
Flukt7 808-48,748,0164 456
Utdanning4 052-2,504,685 022
Andre39025,0242,14 473
Ukjent1..758