444750_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
444750
statistikk
2021-05-25T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvgrunn, Innvandrere etter innvandringsgrunn, innvandringsgrunn (for eksempel arbeid, flukt, familiegjenforening), flyktninger, innvandrerbakgrunn, ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn, innvandringsår, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetableringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Innvandrere etter innvandringsgrunn2020

Innhold

Publisert:

Innvandrere etter innvandringsgrunn
2020Endring i prosentInnvandring i alt siden 1990
2019 - 20202010 - 2020
I alt24 438-36,4-51,8931 958
Arbeid11 137-33,0-53,1319 933
Familie8 296-35,2-44,7334 032
Flukt2 478-43,0-61,4175 978
Utdanning2 174-48,61-58,895 675
Andre332-16,6151,55 636
Ukjent21..704