406481_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvgrunn/aar
406481
statistikk
2020-05-12T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvgrunn, Innvandrere etter innvandringsgrunn, innvandringsgrunn (for eksempel arbeid, flukt, familiegjenforening), flyktninger, innvandrerbakgrunn, ikke-nordiske statsborgere, landbakgrunn, innvandringsår, primærflyktninger, overføringsflyktninger, kvoteflyktninger, asyltilfeller, asylanter, familiegjenforening, ekteskapsetableringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Innvandrere etter innvandringsgrunn2019

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Innvandrere etter innvandringsgrunn
2019Endring i prosentInnvandring i alt siden 1990
2018 - 20192009 - 2019
I alt37 4690,1-16,1906 589
Arbeid16 0775,9-10,6308 239
Familie12 474-3,4-18,5325 412
Flukt4 340-6,7-32,8173 506
Utdanning4 175-1,09-1,693 446
Andre379-11,7178,75 285
Ukjent24..701