Befolkning1. januar 2015

Innhald

Arkiv for Befolkning - årleg, per 1. januar

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. februar 2021 1. januar 2021 1. januar 2021
27. februar 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
22. februar 2019 1. januar 2019 1. januar 2019
23. februar 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
23. februar 2017 1. januar 2017 Folketalet ved nyttår var 5 258 000
19. februar 2016 1. januar 2016 Mannsoverskotet auka òg i 2015
19. februar 2015 1. januar 2015 Nær 10 prosent med utanlandsk statsborgarskap
20. februar 2014 1. januar 2014 Folketalet var 5 109 000 ved årsskiftet
13. mars 2013 1. januar 2013 9 prosent utanlandske statsborgarar
21. februar 2013 1. januar 2013 Framleis aukande mannsoverskot
14. mars 2012 1. januar 2012 Innvandring hovudårsak til mannsoverskotet
23. februar 2012 1. januar 2012 Mannsoverskottet auka sterkt i 2011
11. mars 2011 1. januar 2011 Fleire menn enn kvinner for første gong
24. februar 2011 1. januar 2011 4 920 300 busette ved årsskiftet
11. mars 2010 1. januar 2010 333 900 med utanlandsk statsborgarskap

Arkiv for Befolkning - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. februar 2021 1. januar 2021 1. januar 2021
27. februar 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
22. februar 2019 1. januar 2019 1. januar 2019
23. februar 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
23. februar 2017 1. januar 2017 Folketalet ved nyttår var 5 258 000
19. februar 2016 1. januar 2016 Mannsoverskotet auka òg i 2015
19. februar 2015 1. januar 2015 Nær 10 prosent med utanlandsk statsborgarskap
20. februar 2014 1. januar 2014 Folketalet var 5 109 000 ved årsskiftet
13. mars 2013 1. januar 2013 9 prosent utanlandske statsborgarar
21. februar 2013 1. januar 2013 Framleis aukande mannsoverskot
14. mars 2012 1. januar 2012 Innvandring hovudårsak til mannsoverskotet
23. februar 2012 1. januar 2012 Mannsoverskottet auka sterkt i 2011
11. mars 2011 1. januar 2011 Fleire menn enn kvinner for første gong
24. februar 2011 1. januar 2011 4 920 300 busette ved årsskiftet
11. mars 2010 1. januar 2010 333 900 med utanlandsk statsborgarskap

Arkiv for Befolkning - årleg, berekna tal (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
23. februar 2021 1. januar 2021 1. januar 2021
27. februar 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
22. februar 2019 1. januar 2019 1. januar 2019
23. februar 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
23. februar 2017 1. januar 2017 Folketalet ved nyttår var 5 258 000
19. februar 2016 1. januar 2016 Mannsoverskotet auka òg i 2015
19. februar 2015 1. januar 2015 Nær 10 prosent med utanlandsk statsborgarskap
20. februar 2014 1. januar 2014 Folketalet var 5 109 000 ved årsskiftet
13. mars 2013 1. januar 2013 9 prosent utanlandske statsborgarar
21. februar 2013 1. januar 2013 Framleis aukande mannsoverskot
14. mars 2012 1. januar 2012 Innvandring hovudårsak til mannsoverskotet
23. februar 2012 1. januar 2012 Mannsoverskottet auka sterkt i 2011
11. mars 2011 1. januar 2011 Fleire menn enn kvinner for første gong
24. februar 2011 1. januar 2011 4 920 300 busette ved årsskiftet
11. mars 2010 1. januar 2010 333 900 med utanlandsk statsborgarskap

For tidlegare publiseringer sjå også: Befolkningsendringer for fylker og hele landet 1951-, Befolkningsendringer i kommunene 1951-, Befolkningsendringer i kommunene, Folkemengde og befolkningsendring, Utenlandske statsborgere og Berekna folkemengd ved årsskiftet.