186192_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-per-1-januar
186192_tabell
statistikk
2015-02-19T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere;Befolkning
no
false
Statistikken gir oversikt over folkemengden i Norge 1. januar hvert år - fordelt etter blant annet alder, kjønn, sivilstand, bostedskommune, fylke og statsborgerskap.

Befolkning1. januar 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Folkemengd, etter alder. 1. januarfullscreen-iconFolkemengd, etter alder. 1. januarexcel-iconFolkemengd, etter alder. 1. januarcsv-iconFolkemengd, etter alder. 1. januar
Tabell 2Folkemengd 1. januar. Heile landet, fylke og kommunarfullscreen-iconFolkemengd 1. januar. Heile landet, fylke og kommunarexcel-iconFolkemengd 1. januar. Heile landet, fylke og kommunarcsv-iconFolkemengd 1. januar. Heile landet, fylke og kommunar
Tabell 3Folkemengd, etter fylke. 1. januarfullscreen-iconFolkemengd, etter fylke. 1. januarexcel-iconFolkemengd, etter fylke. 1. januarcsv-iconFolkemengd, etter fylke. 1. januar
Tabell 4Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januarfullscreen-iconFolkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januarexcel-iconFolkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januarcsv-iconFolkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar
Tabell 5Folkemengd, etter alder og fylke. 1. januarfullscreen-iconFolkemengd, etter alder og fylke. 1. januarexcel-iconFolkemengd, etter alder og fylke. 1. januarcsv-iconFolkemengd, etter alder og fylke. 1. januar
Tabell 6Folkemengd, etter alder og fylke. 1. januar. Prosent.fullscreen-iconFolkemengd, etter alder og fylke. 1. januar. Prosent.excel-iconFolkemengd, etter alder og fylke. 1. januar. Prosent.csv-iconFolkemengd, etter alder og fylke. 1. januar. Prosent.
Tabell 7Utanlandske statsborgarar. 1. januar. Heile landet og fylke.fullscreen-iconUtanlandske statsborgarar. 1. januar. Heile landet og fylke.excel-iconUtanlandske statsborgarar. 1. januar. Heile landet og fylke.csv-iconUtanlandske statsborgarar. 1. januar. Heile landet og fylke.
Tabell 8Utanlandske statsborgarar etter statsborgarkap og kjønn. 1. januarfullscreen-iconUtanlandske statsborgarar etter statsborgarkap og kjønn. 1. januarexcel-iconUtanlandske statsborgarar etter statsborgarkap og kjønn. 1. januarcsv-iconUtanlandske statsborgarar etter statsborgarkap og kjønn. 1. januar

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken