Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2016, 2. kvartal

Innhold

Arkiv for Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. september 2016 2016, 2. kvartal 44 prosent av de funksjonshemmede i arbeid
2. september 2015 2015, 2. kvartal Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
4. september 2014 2014, 2. kvartal Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
5. september 2013 2013, 2. kvartal Flere funksjonshemmede menn i arbeid
5. september 2012 2012, 2. kvartal Færre funksjonshemmede kvinner i arbeid
5. september 2011 2011, 2. kvartal Færre funksjonshemmede menn i arbeid
25. august 2004 2004, 2. kvartal Flere yrkesaktive funksjonshemmede
4. desember 2002 2002, 2. kvartal Halvparten av de funksjonshemmede er yrkesaktive
6. september 2010 2010, 2. kvartal Stabil sysselsetting for funksjonshemmede
1. mars 2005 2004, 2. kvartal Nær halvparten av de funksjonshemmede er sysselsatte
1. september 2003 2003, 2. kvartal Færre yrkesaktive funksjonshemmede
28. mai 2001 2000, 2. kvartal En av to funksjonshemmede er yrkesaktiv
1. september 2008 2008, 2. kvartal Samme andel funksjonshemmede i arbeid
31. august 2006 2006, 2. kvartal Nær halvparten av de funksjonshemmede i arbeid
30. august 2007 2007, 2. kvartal Uendret andel funksjonshemmede i arbeid
25. august 2005 2005, 2. kvartal Stabilt for funksjonshemmede på arbeidsmarkedet
15. mars 2010 2009, 2. kvartal Sysselsettingen ned også for funksjonshemmede