Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talfebruar 2020

Innhald

Arkiv for Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
2. februar 2011 November 2010 Små endringar på arbeidsmarknaden
22. desember 2010 Oktober 2010 Arbeidsmarknaden held seg stabil
24. november 2010 September 2010 Stabil arbeidsmarknad
3. november 2010 August 2010 Stabil arbeidsmarknad
22. september 2010 Juli 2010 Nedgang i arbeidsløysa
25. august 2010 Juni 2010 Vekst i sysselsetjinga
5. august 2010 Mai 2010 Stabil arbeidsløyse og sysselsetjing
23. juni 2010 April 2010 Auke i arbeidsløysa
28. mai 2010 Mars 2010 Stabil arbeidsmarknad
5. mai 2010 Februar 2010 Auke i arbeidsløysa
24. mars 2010 Januar 2010 Stabil arbeidsmarknad
24. februar 2010 Desember 2009 Arbeidsmarknaden held seg stabil
3. februar 2010 November 2009 Stabilt på arbeidsmarknaden
23. desember 2009 Oktober 2009 Sysselsetjinga fell framleis
25. november 2009 September 2009 Framleis synkande sysselsetjing