Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2015

Innhald

Arkiv for Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
27. oktober 2004 August 2004 Aukande sysselsetjing
29. september 2004 Juli 2004 Uendra arbeidsløyse
27. august 2004 Juni 2004 Små endringar på arbeidsmarknaden
4. august 2004 Mai 2004 Stabilt på arbeidsmarknaden
25. juni 2004 April 2004 Stabil arbeidsmarknad
2. juni 2004 Mars 2004 Fleire sysselsette
28. april 2004 Februar 2004 Lågare arbeidsløyse
26. mars 2004 Januar 2004 Betring på arbeidsmarknaden
27. februar 2004 Desember 2003 Uendra sysselsetjing og arbeidsløyse
29. januar 2004 November 2003 Små endringar på arbeidsmarknaden
8. januar 2004 Oktober 2003 Vekst i sysselsetjinga
28. november 2003 September 2003 Uendret arbeidsledighet
30. oktober 2003 August 2003 Ingen forverring siste kvartal
26. september 2003 Juli 2003 Uendret ledighet og sysselsetting
4. september 2003 Juni 2003 Flere arbeidsledige - om lag uendret sysselsetting