Flere heltidssysselsatte kvinner

Publisert:

I tredje kvartal 2019 var 68,6 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i arbeid. Vi må tilbake til 2013 for å finne en høyere sysselsettingsandel i tilsvarende kvartal.

I absolutte tall betyr det at 2 755 000 personer var sysselsatte, fordelt mellom 1 464 000 menn og 1 291 000 kvinner. Økningen i sysselsetting mellom tredje kvartal 2018 og tredje kvartal 2019 var på 42 000 personer. Dette er utenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen. 

Selv om sysselsettingsprosent i 2019 er den høyeste på seks år så er likevel nivået lavt, sett i et 30-årspespektiv. Gjennomsnittet av tredjekvartalsresultatene for perioden 1990-2019 er 68,9 prosent.

1 For å zoome inn i figuren: klikk på periodestart du ønsker å se nærmere på i figuren, hold markøren inne og dra den gjennom ønsket tidsperiode.

Figur 1. Sysselsettingsrate, personer 15-74 år. 3. kvartal

Begge kjønn Menn Kvinner
1990 66.3 72.5 60.1
1991 65.9 72.0 59.8
1992 65.3 71.3 59.3
1993 65.1 70.6 59.5
1994 66.1 71.9 60.3
1995 67.3 72.8 61.8
1996 68.7 74.1 63.2
1997 70.5 75.7 65.2
1998 71.6 76.9 66.3
1999 71.4 75.9 66.8
2000 71.3 75.6 67.0
2001 71.1 75.3 66.9
2002 71.1 74.7 67.3
2003 70.0 73.1 66.8
2004 69.8 73.2 66.4
2005 69.6 72.9 66.2
2006 69.8 73.6 66.0
2007 70.9 74.3 67.5
2008 71.8 75.0 68.5
2009 70.0 72.4 67.5
2010 69.1 71.6 66.6
2011 69.4 72.1 66.5
2012 69.1 71.7 66.5
2013 68.9 71.4 66.2
2014 68.3 71.2 65.3
2015 67.8 70.5 65.1
2016 67.3 69.4 65.1
2017 67.0 69.1 64.7
2018 67.9 70.7 65.0
2019 68.6 71.4 65.6

Flere heltidssysselsatte kvinner 

Det har vært en økning både i antall deltidssysselsatte og heltidssysselsatte, men vi ser en forskjell mellom menn og kvinner i hvordan dette er fordelt. Mesteparten av sysselsettingsøkningen blant menn har vært i deltidsstillinger (16 000 flere på deltid av totalt 23 000 flere sysselsatte), mens det blant kvinner har vært motsatt (3000 deltid av totalt 19 000 flere sysselsatte). Det er fortsatt langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, men forskjellen har blitt litt mindre over de siste 12 månedene. 

Figur 2. Sysselsettingsendring etter arbeidstid og kjønn, 3. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019

Menn Kvinner
Deltid 16 3
Heltid 5 14

Økende antall undersysselsatte 

I takt med den generelle sysselsettingsøkningen ser vi at det blir noen flere undersysselsatte. I tredje kvartal 2019 var det 76 000 personer i denne kategorien, mot 65 000 året før. Vi ser også en økning i differansen mellom de timene de faktisk jobber nå og antall timer de ønsker å ha.

I tredje kvartal 2019 var det 121 000 tilbudte ukeverk som ikke var møtt av tilsvarende etterspørsel.

Faktaside

Kontakt