Økt yrkesdeltakelse for menn

Publisert:

Andelen yrkesaktive menn økte fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal i år, mens det var en svak nedgang for kvinner.

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år, var på 73,3 prosent for menn i 2. kvartal 2018, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). Dette er en oppgang på 0,7 prosentpoeng fra samme kvartal i fjor (utenfor feilmarginen), og gjaldt de fleste aldersgrupper. Økningen i arbeidsstyrken for menn kom i form av 31 000 flere sysselsatte, mens det ble 9 000 færre arbeidsledige.

Målt ved AKU gikk anslaget på yrkesdeltakelsen for kvinner ned fra 67,7 til 67,3 prosent, men denne endringen er innenfor feilmarginen. I aldersgruppen 35-44 år var det imidlertid en nedgang på over 3 prosentpoeng, noe som er klart utenfor feilmarginen og altså statistisk signifikant.

Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter kjønn. I prosent av personer (15-74 år) i alt i hver gruppe

Begge kjønn Menn Kvinner
2. kv. 2006 72.1 75.6 68.6
2. kv. 2007 72.8 76.2 69.3
2. kv. 2008 73.9 77.2 70.5
2. kv. 2009 73.3 76.4 70.2
2. kv. 2010 72.4 75.5 69.2
2. kv. 2011 71.9 74.5 69.1
2. kv. 2012 71.8 74.7 68.7
2. kv. 2013 71.3 74.4 68.2
2. kv. 2014 71.1 73.9 68.2
2. kv. 2015 71.5 74.0 68.8
2. kv. 2016 70.7 73.8 67.6
2. kv. 2017 70.2 72.6 67.7
2. kv. 2018 70.4 73.3 67.3

Figur 2. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter alder. I prosent av personer i hver gruppe

2. kvartal 2017 2. kvartal 2018
67-74 år 11.4 12.1
60-66 år 58.9 59.4
55-59 år 81.2 80.1
50-54 år 83.3 84.7
45-49 år 86.2 88.1
40-44 år 89.3 86.3
35-39 år 88.5 88.2
30-34 år 86.2 87.8
25-29 år 83.0 82.9
20-24 år 70.5 73.8
15-19 år 39.9 37.3

Stabil andel midlertidig ansatte

I 2. kvartal 2018 var det 210 000 midlertidig ansatte, om lag som i 2. kvartal i fjor. De utgjorde 8 prosent av alle ansatte. Omfanget av midlertidige ansettelser er relativt sett størst i overnattings- og serveringsvirksomhet med 14 prosent, undervisning med 13 prosent og i helse- og sosialtjenester med 12 prosent.

17 000 færre arbeidsledige

Det ble 17 000 færre arbeidsledige fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Nedgangen, som er utenfor feilmarginen, kom blant både kvinner og menn. Ledighetsperioden gikk ned fra 29,7 til 29,4 uker i gjennomsnitt, målt for dem som ennå var ledige, altså ikke avsluttede ledighetsperioder. En tredjedel hadde vært ledige i over et halvt år.

Faktaside