Antall foretak og virksomheter lite påvirket av koronakrisen

Publisert:

Antall registrerte foretak og virksomheter er om lag 5 000 høyere i juli enn i samme måned i fjor. Nedgangen i juni er altså langt på vei reversert, og koronapandemien har dermed ikke ført til færre foretak og virksomheter hittil.

Antall registrerte foretak og virksomheter er om lag 5 000 høyere i juli enn i samme måned i fjor, ifølge ny månedlig statistikk fra SSB i forbindelse med koronakrisen. Dette er nesten på nivå med månedene fram til mai. Når økningen i registrerte foretak og virksomheter fra året før krympet til 3 000 i juni, er dette altså langt på vei reversert i juli. Foretakene og virksomhetene overlevde dermed i all hovedsak den første delen av koronakrisen.

På grunn av etterslep er det situasjonen rundt april-juni som kommer fram i statistikken denne måneden.

Figur 1. Antall foretak i 2020 og 2019, januar–juli. 1 000

2020 2019
Januar 464.5 458.3
Februar 464.0 457.2
Mars 464.1 456.4
April 460.7 454.7
Mai 460.3 454.2
Juni 456.5 453.4
Juli 455.4 450.2

Figur 2. Antall virksomheter i 2020 og 2019, januar–juli. 1 000

2020 2019
Januar 512.3 507.6
Februar 512.0 507.0
Mars 511.9 505.0
April 509.5 504.8
Mai 508.4 503.4
Juni 506.1 503.1
Juli 505.6 500.2

Koronakrisen har rammet næringslivet bredt, og de fleste geografiske områder i landet er berørt. Dette kan leses ut av fallet i antall jobber i en ny månedlig statistikk over arbeid og lønn. Krisen har imidlertid i svært liten grad resultert i færre foretak og virksomheter (figur 1 og 2). Dette er konsistent med at antall konkurser hittil i år ikke har økt. Forklaringer kan være at det tar lengre tid enn 2-3 måneder med dårlige tider før foretak og virksomheter må legge ned, og at ekstraordinære tiltak som stortingets stimuleringspakker og rentekutt fra Norges bank har holdt dem flytende.

Dersom koronakrisen blir langvarig, kan det ikke utelukkes at foretak og virksomheter i større grad vil gå over ende, men hittil har svært få foretak og virksomheter opphørt på grunn av koronapandemien.

Så lenge næringslivet er påvirket av koronakrisen, vil SSB følge med på utviklingen i antall foretak og virksomheter. Den månedlige statistikken blir imidlertid ikke oppdatert fra og med august, med mindre effekten av krisen begynner å bli tydelig i tallene.

Det er ventet at effektene av koronakrisen og andre påvirkninger på økonomien begynner å vises i statistikken først en til tre måneder etter at de inntreffer. Etterslepet skyldes tiden det tar fra effektene inntreffer i samfunnet til de blir rapportert, registrert og bearbeidet til ferdig statistikk. De fulle effektene av krisen ser vi først når de årlige foretaksstatistikkene kommer, om lag halvannet år etter statistikkårets utløp.

Visualisering av foretak og virksomheter per måned

I denne visualiseringen vises antall foretak og virksomheter for årets fire første måneder, 2020-tall sammenliknet med 2019-tall. Det er mulig å velge én eller flere næringsområder, størrelsesgrupper eller fylker.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt