Ukentlig statistikk over eksport og import

Publisert:

Norsk og internasjonal økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over utenrikshandel med varer. I uke 11 var det ingen tydelige effekter av koronaviruset å spore i tallene.

De ukentlige tallene SSB kan tilby for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen. Se egen faktaboks nedenfor for detaljer om hvilke data som er med i den ukentlige statistikken. Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt statistikkprodukt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom SSBs vanlige rutiner for kvalitetssikring.

Lite koronaeffekter i uke 11

De ukentlige tallene fram til uke 11, det vil si til og med 15. mars, viser ingen tydelig koronaeffekt i norsk eksport og import av varer. Tidsseriene for de fleste varegrupper og land er volatile når man ser på så høyfrekvente tall: De hopper mye opp og ned fra uke til uke.

Den samlede eksportverdien for varene vi har sett på gikk noe opp fra uke 10 til uke 11. For de to første ukene i mars lå eksporten på omtrent samme nivå som for de samme ukene i fjor.

Figur 1. Eksport av varer per uke. 2018–uke 11 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd. kr) 8.64 7.86 8.16 8.58 9.78 8.14 8.16 7.99 7.76 9.72 9.73 5.47 7.66 9.26 8.93 9.23 7.10 9.10 7.24 8.88 9.61 9.97 8.15 8.52 8.86 7.37 10.02 7.68 6.41 5.74 9.46 8.81 8.93 8.32 9.06 8.86 7.41 9.61 8.21 10.55 9.56 8.80 8.90 11.30 8.23 9.13 8.55 10.62 10.45 10.30
2019 (mrd. kr) 10.58 9.63 9.55 8.51 9.87 9.28 8.81 9.92 9.80 10.41 9.09 8.25 9.42 10.84 5.44 9.44 8.80 9.36 9.03 9.95 8.29 9.46 8.90 9.27 8.68 9.81 8.48 7.41 6.33 6.64 7.94 8.08 8.73 8.87 8.51 9.42 8.84 8.37 9.28 9.26 9.96 8.94 8.39 10.56 9.00 10.04 9.29 10.04 11.18 11.3
2020 (mrd. kr) 9.15 9.39 8.84 9.24 8.53 11.11 8.33 9.68 8.58 10.50

Stabil fiskeeksport, med noe forskyvning mellom land

Fisk er blant de få varegruppene hvor vi kan se en mulig koronaeffekt i eksporten. Samlet sett har eksportverdien for fisk holdt seg ganske stabil de siste ukene, med en antydning til økning, men eksporten til Kina og Italia har gått kraftig ned. Eksporten til Kina falt allerede i uke 4 og 5, og har siden ligget på et relativt lavt nivå. Eksport av fisk til Italia falt kraftig i uke 10 og 11. Det har imidlertid vært en økning i fiskeeksporten til andre land i perioden.

Figur 2. Eksport av fisk per uke. 2018015–uke 11 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd. kr) 1.70 1.67 1.77 1.73 1.67 1.65 1.77 1.84 1.94 2.08 2.20 1.35 1.75 1.91 1.82 1.68 1.64 1.83 1.89 1.82 1.86 1.73 1.87 1.73 1.76 1.76 1.55 1.52 1.50 1.51 1.71 1.64 1.61 1.73 1.80 1.85 1.79 1.90 1.92 2.10 2.24 2.24 2.26 2.19 2.20 2.09 2.07 2.32 2.28 2.21
2019 (mrd. kr) 1.90 1.86 2.08 1.83 1.87 1.93 1.97 1.92 1.98 2.00 2.04 2.09 2.13 2.36 1.50 1.83 1.80 1.78 1.87 1.97 1.74 1.76 1.94 1.90 1.95 1.76 1.79 1.64 1.60 1.58 1.73 1.85 1.87 1.93 1.94 1.99 2.01 2.06 2.05 2.23 2.45 2.53 2.39 2.30 2.32 2.51 2.41 2.27 2.69 2.74
2020 (mrd. kr) 2.07 2.32 2.16 2.21 1.99 2.29 2.26 2.31 2.08 2.34

Ikke noe fall i importen

For importen ser vi noe av det samme bildet som for eksporten: De siste ukene peker seg ikke ut sammenlignet med tilsvarende periode de foregående årene, og det er heller ikke tegn til noe fall i importverdien de siste ukene.

Figur 3. Import av varer per uke. 2018–uke 11 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd. kr) 11.21 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.50 12.87 12.91 18.80 12.07 14.33 13.73 14.70 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.78 13.99 12.70 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.94 12.69 13.32 14.03 13.59 13.56 14.46 13.54 12.57 14.48 14.32 14.06 13.76 14.34 15.37 14.10 15.79
2019 (mrd. kr) 14.18 19.02 13.07 13.14 14.73 12.66 13.84 14.08 14.33 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.19 10.43 11.85 12.63 12.79 12.62 14.09 13.94 14.28 14.08 15.71 14.60 14.21 14.08 13.70 14.09 14.18 14.63 13.65 14.76 15.27 14.99 16.5
2020 (mrd. kr) 12.01 14.31 13.09 14.83 14.57 12.74 12.86 13.97 15.22 15.85

Finn flere tall

I Excelfila nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel)

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB vil fortsette å utarbeide ukentlig statistikk over utenrikshandel med varer, men foreløpig er ikke publiseringstidspunkter bestemt. Tall for uke 12 vil frigis så snart som mulig, og vil for utvalgte varegrupper inkludere serier i både løpende og faste priser, slik at man kan skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Kontakt