Statistikkområde

Virksomheter, foretak og regnskap: Skatt for næringsvirksomhet

Alt innhold for delområdet skatt for næringsvirksomhet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økningen i selskapsskatten har snudd

  I 2019 var selskapsskatten på 214 milliarder kroner, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Mest skattelette i selskaper under vanlig skatteregime

  Staten gjennomførte skattekutt for selskaper i 2014 og 2016. Selskaper under vanlig skatteregime fikk mesteparten av skattelettene, selskaper med virksomhet innenfor olje og gass fikk små skatteletter, mens for selskaper i vannkraftproduksjon finn...

  Artikkel
 • Sterk oppgang i selskapsskatten

  Selskapsskatten økte fra året før med 43,4 prosent til 228 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Rentebegrensningsregelen

  Rapporter 2019/41

  Forskjeller i skattesatser på tvers av land gir multinasjonale selskaper mulighet til skatteunngåelse ved å flytte overskudd til land med lavere skatterater.

  Publikasjon
 • Nedgangen i selskapsskatten har snudd

  Selskapsskatten beløp seg i 2017 til 159 milliarder kroner og har økt dermed med 28 prosent siden 2016.

  Artikkel
 • Smittsom skattetilpasning

  Aksjonærer har flere muligheter for å utsette beskatning av kapitalgevinster og utbytte. Ny forskning viser at sosiale samspill innenfor nettverk av bedrifter og aksjonærer påvirker hvordan selskapene organiseres for å utsette beskatning av eierne.

  Artikkel
 • Solid økning i skattegrunnlaget

  Selskapenes positive alminnelige inntekt var på 338 milliarder kroner i 2016, som er 33 prosent mer enn året før. Foretak i både finansiell og ikke-finansiell sektor opplevde økt skattegrunnlag.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i selskapsskatten

  Selskapsskatten fortsatte å falle i 2016, og beløp seg til 124 milliarder kroner. Dette er 15,3 milliarder kroner, eller 11 prosent, mindre enn i 2015.

  Artikkel
 • Økning i skattegrunnlaget

  Den positive alminnelige inntekten for selskaper var 254 milliarder kroner i 2015. Det innebærer en økning i selskapers skattegrunnlag på 6 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Sterk nedgang i selskapsskatten

  Selskapsskatten beløp seg til 139 milliarder kroner i 2015. Dette er 69 milliarder kroner, eller 33 prosent, mindre enn i 2014.

  Artikkel
 • Stor økning i bruk av SkatteFUNN-ordningen

  Langt flere foretak søker om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU) for 2014 og 2015. Det er likevel få foretak som utnytter de økte rammene for maksimalt fradrag i SkatteFUNN-ordningen. De fleste søkerne er fortsatt små fore...

  Artikkel
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Økonomiske analyser 3/2015

  Hvordan påvirker en reduksjon i selskapsskatten fra dagens 28 prosent til 25 prosent, og tilsvarende økning i personskatten, velferden og investeringer?

  Artikkel
 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Rapporter 2015/27

  Hvis den norske selskapsskatten blir redusert fra 28 til 25 prosent, vil dette kunne bidra til å bedre den samfunnsøkonomiske effektiviteten i den norske økonomien.

  Publikasjon
 • Utviklingen i skattefradrag for selskaper i perioden 2000-2010

  Fradragene for selskaper endret seg mye fra 2000 til 2010. Nye ble innført, mens andre falt bort. Utviklingen ble påvirket av selskapenes inntektsskatt, endringer i skatteregler og statens bruk av skattesystemet til ikke-fiskale formål, altså til ...

  Artikkel
 • Avgiftssystemer for CO2-utslipp ved klimamål for 2020

  Rapporter 2011/20

  Klimaforlikets mål om nasjonale utslippsreduksjoner i 2020 kan nås med ulike virkemidler.

  Publikasjon