Smittsom skattetilpasning

Publisert:

Aksjonærer har flere muligheter for å utsette beskatning av kapitalgevinster og utbytte. Ny forskning viser at sosiale samspill innenfor nettverk av bedrifter og aksjonærer påvirker hvordan selskapene organiseres for å utsette beskatning av eierne.

Dette kommer fram i artikkelen Social networks and tax avoidance: Evidence from a well-defined Norwegian tax shelter.

I artikkelen ser forskerne Kjetil Telle, Annette Alstadsæter og Wojciech Kopczuk nærmere på hva som kjennetegnet aksjonærene som overførte sine aksjer til nye skattely (holdingselskaper etter overgangsregel E), for å utsette beskatning av kapitalgevinster og utbytte som ellers ville være skattepliktig etter skattereformen i 2006.

Ved hjelp av administrative data har de identifisert familienettverk av selskaper, og viser hvordan opprettelsen av slike skattely sprer seg. Forskerne har kun sett på nettverk innen nær familie, foreldre og barn, tanter og onkler og mellom ektefeller og deres familier. Forskningen viser at dersom noen i nettverket oppretter et holdingselskap for å utsette skatt på gevinst og utbytte, øker det andre familiemedlemmers tilbøyelighet til å gjøre det samme.

Konklusjonen er at skatteytere påvirker hverandres beslutninger om skatteunngåelse. Dette viser at det er viktig å ta hensyn til sosiale samspillseffekter for å drive tilsyn og forstå skatteyteres atferd. Kunnskap om samspillseffekter vil blant annet gi skattemyndighetene mulighet til å rette kontrollvirksomheten inn mot bedrifter som er viktige «noder» i sine nettverk, og dermed øke effekten av en kontroll siden den «smitter» de andre bedrifter i det samme nettverket.

 

Kontakt