Nedgangen i selskapsskatten har snudd

Publisert:

Selskapsskatten beløp seg i 2017 til 159 milliarder kroner og har dermed økt med 28 prosent siden 2016.

Mesteparten av økningen i beregnet skatt stammet fra oljeutvinningsselskaper, som hadde en oppgang på 39,8 milliarder kroner. Inntektsskatten for oljeutvinningsselskapene beløp seg til 34,8 milliarder kroner, særskatt utgjorde 61,5 milliarder, og utbetalt skatteverdi av letekostnader var 17,2 milliarder. Totalt ble beregnet skatt på oljeutvinningsselskapene 79 milliarder kroner, viser statistikken Skatt for selskaper.

Fortsatt vekst i kraftskatten

Kraftskatten gikk opp med 1,9 milliarder og endte på 10,1 milliarder kroner i 2017. Inntektsskatt for kraftforetak  utgjorde 3,7 milliarder kroner, som innebærer en nedgang på 2,7 prosent fra året før. Grunnrenteskatten ble 6,3 milliarder kroner, eller 1,2 milliarder mer enn i 2016.     

Nedgang på land

Utlignet skatt for landbasert virksomhet gikk ned fra 76,5 milliarder kroner i 2016 til 69,8 milliarder, som var en nedgang på 6,7 milliarder.

Endringer i skattesatser

For inntektsåret 2017 vedtok Stortinget følgende endringer i skattesatsene for selskaper: Skattesatsen for inntektsskatt ble satt ned fra 25 til 24 prosent, satsen for grunnrenteskatt ble satt opp fra 33 til 34,3 prosent, og satsen for særskatt ble økt fra 53 til 54 prosent.

 

 

 

 

Kontakt