Fortsatt nedgang i selskapsskatten

Publisert:

Selskapsskatten fortsatte å falle i 2016, og beløp seg til 124 milliarder kroner. Dette er 15,3 milliarder kroner, eller 11 prosent, mindre enn i 2015.

Nærmest hele fallet i 2016 stammet fra oljeutvinningsselskaper, med en skattenedgang på 30,4 milliarder kroner, eller 44 prosent. Oljeutvinningsselskapenes inntektsskatt utgjorde 20 milliarder kroner, særskatt var på 33,5 milliarder kroner og utbetalt skatteverdi av letekostnader ble 14,6 milliarder kroner. Totalt hadde oljeutvinningsselskapene beregnet skatt på 39 milliarder kroner, viser nye tall i Skatt for selskaper.

Fortsatt oppgang på land

Oppgangen på land fortsatte i 2016. Beregnet skatt for landbasert virksomhet økte med 12,3 milliarder kroner, til 76,5 milliarder kroner.

Nedgangen i kraftskatten har snudd

Nedgangen i utlignet skatt for kraftforetak snudde i 2016, og kraftskatten gikk opp fra 2015 med 2,9 milliarder kroner, til 8,2 milliarder kroner. Kraftforetakenes utlignede inntektsskatt var på 3,8 milliarder kroner, en oppgang på 192 prosent fra året før. Grunnrenteskatten ble 1,8 milliarder kroner mer enn i 2015 og utgjorde 5,2 milliarder kroner i 2016.