Økonomiske analyser, 3/2015

Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

Publisert:

Mens de fleste EU-landene har valgt å redusere sin selskapsbeskatning har den norske selskapsskattesatsen ligget nærmest konstant de seneste tiårene. Denne artikkelen analyserer samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader forbundet med å redusere selskapsbeskatningen i Norge fra 28 til 25 prosent. Analysen viser at en provenynøytral skattereform der selskapsskatten reduseres kan generere en velferdsgevinst.

Åpne og les artikkelen i PDF (571 KB)

Kontakt