Økning i skattegrunnlaget

Publisert:

Den positive alminnelige inntekten for selskaper var 254 milliarder kroner i 2015. Det innebærer en økning i selskapers skattegrunnlag på 6 prosent fra året før.

Oppgangen kom fra foretak i finansiell sektor som økte sitt skattegrunnlag med 32 prosent til 59 milliarder kroner. Deler av økningen skyldes at statistikken nå også omfatter verdipapirfond. Foretak i ikke-finansiell sektor endte med et uendret skattegrunnlag på 193 milliarder kroner.

Seks av ti foretak utenfor skatteposisjon

Til tross for vekst i selskapenes skattegrunnlag steg andelen foretak med negativ alminnelig inntekt fra 2014 til 2015. 59 prosent av selskapene befant seg nå utenfor skatteposisjon, mens fire av ti foretak sto bak den positive alminnelige inntekten.

Skattemessige avskrivninger økte

I 2015 ble driftsmidler avskrevet med totalt 152 milliarder kroner, som er drøyt 5 prosent mer enn i 2014. Størst økning i skattemessige avskrivninger kom i saldogruppa for skip. Det skyldes selskaper som valgte å tre ut av rederiskatteordningen i 2015, og som dermed ble lignet etter ordinære skatteregler og kom med i saldogrunnlaget.

Det ble i 2014 innført adgang til å benytte ekstra saldoavskrivning på nyanskaffelser og påkostninger for personbiler, traktorer, maskiner og lignende. Denne ekstra avskrivningen utgjorde 7,6 milliarder kroner i 2015 og var en liten nedgang fra året før.

Mer om skatt for selskaper finner du i en egen statistikk her.