Økningen i selskapsskatten har snudd

Publisert:

I 2019 var selskapsskatten på 214 milliarder kroner, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med året før.

Oljeutvinningsselskaper stod for mesteparten av reduksjonen, med en skattenedgang på 29,1 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Skatt for selskaper. Inntektsskatten for oljeutvinningsselskapene utgjorde 35,8 milliarder kroner, særskatten var på 80,2 milliarder kroner, mens utbetalt skatteverdi av letekostnader beløp seg til 1,7 milliarder. Totalt utgjorde fastsatt skatt på oljeutvinningsselskapene i overkant av 114 milliarder kroner.

Endring i landbaserte virksomheter

Nytt for statistikken er at selskaper som betaler finansskatt blir skilt ut som en egen skatteregel. Tidligere ble disse selskapene regnet som landbaserte. Landbaserte virksomheter hadde en fastsatt skatt på 55,1 milliarder kroner. Finansselskaper hadde en fastsatt skatt på 31,6 milliarder kroner. Sum fastsatt skatt for disse var på 86,7 milliarder kroner i 2019. Dette er en økning på 18,6 milliarder kroner i forhold til 2018.

Oppgangen i kraftskatten har snudd

Oppgangen i utlignet skatt for kraftforetak snudde i 2019, og kraftskatten gikk ned fra 16,5 milliarder i 2018 til 13,5 milliarder kroner i 2019. Inntektsskatt for kraftforetak endte på 4,4 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 1,5 milliarder kroner fra 2018. Grunnrenteskatten hadde en nedgang på 1,7 milliarder kroner og endte på 9,1 milliarder kroner i 2019.

Endringer i skattesatser

For inntektsåret 2019 vedtok Stortinget følgende endringer i skattesatsene for selskaper: Skattesatsen for inntektsskatt ble satt ned fra 23 prosent til 22 prosent, satsen for grunnrenteskatt ble satt opp fra 35,7 til 37 prosent, og satsen for særskatt ble økt fra 55 til 56 prosent.

Kontakt