Solid økning i skattegrunnlaget

Publisert:

Selskapenes positive alminnelige inntekt var på 338 milliarder kroner i 2016, som er 33 prosent mer enn året før. Foretak i både finansiell og ikke-finansiell sektor opplevde økt skattegrunnlag.

Statistikken selskapers inntekter og fradrag viser at det var foretakene i finansiell sektor som hadde den største oppgangen med hele 65 prosent. Disse foretakene endte med et skattegrunnlag på 97 milliarder kroner.

Tre av ti foretak i skatteposisjon i finansiell sektor

30 prosent av foretakene i finansiell sektor sto bak den positive alminnelige inntekten. Tilsvarende var 41 prosent av foretakene i ikke-finansiell sektor i skatteposisjon i 2016. Samlet sett har fordelingen av antall selskaper i og utenfor skatteposisjon holdt seg uendret, og det var fortsatt seks av ti foretak som hadde negativ alminnelig inntekt i 2016.

Økning i ekstra avskrivning på nyanskaffelser

Den skattemessige avskrivningen på driftsmidler i 2016 beløp seg til 155 milliarder kroner, som utgjør en svak stigning fra året før. Ekstra avskrivning på nyanskaffelser og påkostninger i saldogruppa for personbiler, traktorer, maskiner og lignende økte, og denne ekstra avskrivningen utgjorde 9,2 milliarder kroner, mot 7,6 milliarder i 2015.

Mer om skatt for selskaper finner du i en egen statistikk her.