Sterk oppgang i selskapsskatten

Publisert:

Selskapsskatten økte fra året før med 43,4 prosent til 228 milliarder kroner i 2018.

Mesteparten av økningen i fastsatt skatt stammer fra oljeutvinningsselskaper, som hadde en oppgang på 64,3 milliarder kroner. Inntektskatten for oljeutvinningsselskapene utgjorde 48,9 milliarder kroner, særskatten beløp seg til 98,4 milliarder kroner, mens utbetalt skatteverdi av letekostnader gikk ned fra 17,2 milliarder i 2017 til 3,8 milliarder kroner i 2018. Totalt utgjorde fastsatt skatt på oljeutvinningsselskapene i overkant av 143 milliarder kroner, viser statistikken Skatt for selskaper.

Sterk økning i kraftskatten

Fastsatt skatt for kraftforetak var 16,5 milliarder kroner i 2018, en oppgang på 6,4 milliarder kroner. Inntektsskatt for kraftforetak endte på 5,9 milliarder kroner, noe som er en økning på 2,2 milliarder kroner fra 2017. Grunnrenteskatten økte med 4,4 milliarder kroner til 10,7 milliarder kroner i 2018. 

Svak nedgang for landbasert virksomhet

Fastsatt skatt for  landbasert virksomhet gikk svakt ned fra 69,8 milliarder kroner i 2017 til 68,1 milliarder kroner i 2018.

Endringer i skattesatser

For inntektsåret 2018 vedtok Stortinget følgende endringer i skattesatsene for selskaper: Skattesatsen for inntektsskatt ble satt ned fra 24 prosent til 23 prosent, satsen for grunnrenteskatt ble satt opp fra 34,3 prosent til 35,7 prosent og satsen for særskatt ble økt fra 54 prosent til 55 prosent.

 

 

 

 

Kontakt