Sterk nedgang i selskapsskatten

Publisert:

Selskapsskatten beløp seg til 139 milliarder kroner i 2015. Dette er 69 milliarder kroner, eller 33 prosent, mindre enn i 2014.

Oljeutvinningsselskaper stod for mesteparten av fallet i skatt for selskaper i 2015, med en skattenedgang på hele 70 milliarder kroner. Oljeutvinningsselskapenes inntektsskatt utgjorde 34 milliarder, særskatt var på 52 milliarder og utbetalt skatteverdi av letekostnader ble 16,7 milliarder kroner. Totalt hadde oljeutvinningsselskapene beregnet skatt på 70 milliarder kroner.

Fortsatt nedgang i kraftskatten

Reduksjonen i utlignet skatt for kraftforetak fortsatte i 2015. Beregnet skatt for disse foretakene gikk ned fra 2014 med 1,2 milliarder kroner, til 5,3 milliarder. Kraftforetakenes utlignede inntektsskatt var på 1,3 milliarder kroner, som innebærer en nedgang på 38 prosent fra året før. Grunnrenteskatten ble 1,0 milliarder mindre enn i 2014 og utgjorde 3,3 milliarder kroner i 2015.

Nedgangen på land har snudd

Nedgangen på land snudde derimot i 2015. Utlignet skatt for landbasert virksomhet økte med 2,4 milliarder kroner, til 64 milliarder.