Statistikkområde

Varehandel og tjenesteyting

Alt innhold for området varehandel og tjenesteyting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Betydelig økt detaljhandel i juni

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 5,7 prosent fra mai til juni 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 2,8 prosent fra april til mai.

  Artikkel
 • Drivstoffsalet til vegtrafikken er tilbake til normalen

  I juni enda samla sal av bensin og autodiesel på 348 millionar liter, ein nedgang på 2 prosent frå same periode i fjor.

  Artikkel
 • Oppgangen fortsetter i detaljhandelen i mai

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,8 prosent fra april til mai 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 4,8 prosent fra mars til april.

  Artikkel
 • Sterk vekst i netthandelen med kort i 1. kvartal

  Nordmenn handlet vesentlig mer på nett med internasjonale betalingskort i 1. kvartal 2020 enn i tilsvarende periode året før. Samtidig ble kortene brukt mindre på andre måter.

  Artikkel
 • Nedgangen i drivstoffsal til fly- og vegtrafikk heldt fram i mai

  I mai enda samla sal av petroleumsprodukt på 543 millionar liter. Det er ein nedgang på 20 prosent frå same periode i 2019.

  Artikkel
 • Koronarestriksjoner ga omsetningshopp for dagligvarer og alkohol

  Koronarestriksjonene som ble innført i mars, førte til en vekst i omsetningen av dagligvarer og alkohol. Økningen i mars var på 13 prosent fra samme måned året før, og Østlandet og områdene i og rundt storbyene bidro mest.

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 2,5 prosent i april, viser sesongjusterte tall. Oppgangen skjer etter et fall på 4,2 prosent fra februar til mars og må ses i sammenheng med den gradvise gjenåpningen av næringslivet etter korona-tiltakene.

  Artikkel
 • Kraftig oppgang i detaljhandelen i april

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 4,8 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra februar til mars. Mer tid hjemme og stopp i utenlandsreiser har påvirket nordmenns...

  Artikkel
 • Reiserestriksjoner slår kraftig ut på grensehandelen

  Restriksjonene på grensekryssende handel grunnet utbruddet av koronaviruset har ført til det største fallet i grensehandelsstatistikken SSB har målt noen gang.

  Artikkel
 • Økte detaljhandelsinvesteringer fra et lavt nivå

  Etter et lavt investeringsnivå i 4. kvartal i 2019 økte investeringsaktiviteten i detaljhandelen i 1. kvartal 2020 med 22 prosent, viser sesongjusterte tall. Investeringene er dermed tilbake på nivå med investeringsaktiviteten i 3. kvartal 2019.

  Artikkel
 • Stor nedgang i petroleumssal og utslepp

  Samla sal av petroleumsprodukt i april enda på 482 millionar liter, ein nedgang på 21 prosent frå same periode i 2019. Nedgangen skuldast i hovudsak redusert sal til fly- og vegtrafikk.

  Artikkel
 • Stor vekst for netthandelsnæringene i 2019

  Omsetningen for netthandelsbedrifter økte med 7,8 prosent i 2019.

  Artikkel
 • Koronapandemien gir store bransjeforskjeller i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra februar til mars 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 2,0 prosent fra januar til februar. Koronatiltakene fra midten av mars ga store utslag i nordmenns han...

  Artikkel
 • Varekonsumet falt i mars

  Koronapandemien og smitteverntiltakene ga store utslag i husholdningenes varekonsum i mars. Sesongjusterte tall viser at det samlede varekonsumet falt 4,0 prosent, til tross for en sterk økning i kjøp av dagligvarer. Sett 1. kvartal under ett falt...

  Artikkel
 • Klar nedgang i sal av drivstoff til fly og bil

  I mars vart det selt 59 millionar liter jetparafin, 34 prosent mindre enn i same periode i fjor. Samla sal av bensin og autodiesel enda på 282 millionar liter, ein nedgang på 12 prosent.

  Artikkel