Store forskjeller mellom bransjene i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk marginalt ned med 0,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 5,7 prosent fra november til desember. Klesbutikker hadde et kraftig fall, mens salg av sportsutstyr økte i januar.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser en liten nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for januar. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen har ligget langt over nivåene som var før pandemien.

1 Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
Jan. 2015 100.0 100.6
Feb. 2015 100.8 100.7
Mars 2015 100.9 100.7
April 2015 103.5 100.7
Mai 2015 98.7 100.5
Juni 2015 100.1 100.4
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.7 99.8
Mars 2016 99.0 99.6
April 2016 98.8 99.4
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 101.0 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.2 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mars 2017 101.3 101.3
April 2017 101.1 101.5
Mai 2017 102.6 101.7
Juni 2017 102.5 101.7
Juli 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.7 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.4 102.6
Mars 2018 102.4 102.7
April 2018 102.9 102.7
Mai 2018 105.2 102.7
Juni 2018 102.1 102.7
Juli 2018 102.4 102.6
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.5
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.8 102.5
Des. 2018 101.9 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.5 102.5
Mars 2019 102.4 102.6
April 2019 104.2 102.7
Mai 2019 102.8 102.9
Juni 2019 102.4 103.0
Juli 2019 103.2 103.1
Aug. 2019 103.2 103.1
Sep. 2019 103.2 103.0
Okt. 2019 102.4 102.9
Nov. 2019 103.4 102.8
Des. 2019 101.4 102.8
Jan. 2020 101.7 102.9
Feb. 2020 103.5 103.1
Mars 2020 102.5 102.5
April 2020 107.3
Mai 2020 110.4
Juni 2020 116.6
Juli 2020 117.4
Aug. 2020 111.7
Sep. 2020 112.1
Okt. 2020 113.5
Nov. 2020 116.8
Des. 2020 110.1
Jan. 2021 110.0

Klesbutikker falt kraftig

Samlet sett gikk omsetningsvolumet marginalt ned i januar, men det var store bransjevise forskjeller. Det største negative bidraget kom fra klesbutikker som opplevde en kraftig nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet denne måneden. Andre næringer slik som bensinstasjoner og møbelbutikker bidro også på nedsiden, men dette kun i mindre grad sammenlignet med klesbutikkene. Butikkhandel med sportsutstyr og fritidsbåter hadde derimot en betydelig økning i sesongjustert omsetningsvolum i januar og bidro til å dempe den samlede nedgangen. Fint vintervær i deler av landet og økt etterspørsel etter skiutstyr og skøyter kan ligge bak denne veksten. Dagligvarebutikker og netthandel bidro også med positivt fortegn i januar.

En viktig faktor bak nedgangen i enkelte bransjer denne måneden kan ha vært nedstenging av butikker i Oslo-regionen. Regjeringen innførte tiltak 23. januar om at butikker i 10 østlandskommuner måtte holde stengt resten av måneden. Unntak ble gjort for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Senere ble også unntaket gjeldende for Vinmonopolet.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹. Januar 2021/desember 2020

Vektet bidrag Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 0.3
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger -1.6
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 0.4
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 0.3
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 0.1
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner -0.2
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger -0.2
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 0.5
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner -0.1

Økning for eurosonen i desember men sterk nedgang i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum fra november til desember 2020 på 2 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en nedgang på 5,7 prosent. I vårt naboland Sverige var det en nedgang på 4,7 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på hele 8 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Jan. 2015 99.3 100
Feb. 2015 99.2 100.8
Mars 2015 98.9 100.9
April 2015 99.7 103.5
Mai 2015 100.2 98.7
Juni 2015 100.1 100.1
Juli 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.4 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.5 100.3
Des. 2015 101.2 100.2
Jan. 2016 101.1 100.8
Feb. 2016 101.2 99.7
Mars 2016 100.9 99
April 2016 100.8 98.8
Mai 2016 101.2 99.9
Juni 2016 101 99.9
Juli 2016 101.8 99.1
Aug. 2016 101.9 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.2 101
Nov. 2016 102.1 100.2
Des. 2016 102.9 98.3
Jan. 2017 102.7 100.2
Feb. 2017 102.9 101.3
Mars 2017 104 101.3
April 2017 103.5 101.1
Mai 2017 104.1 102.6
Juni 2017 104.2 102.5
Juli 2017 104.4 102.3
Aug. 2017 103.8 101.9
Sep. 2017 105.3 101.2
Okt. 2017 103.8 101.6
Nov. 2017 105.5 102.9
Des. 2017 105.6 102.7
Jan. 2018 104.6 102
Feb. 2018 104.6 102.4
Mars 2018 105.6 102.4
April 2018 105.7 102.9
Mai 2018 106 105.2
Juni 2018 105.8 102.1
Juli 2018 105.9 102.4
Aug. 2018 106 102.9
Sep. 2018 105.7 102.3
Okt. 2018 106.7 102.3
Nov. 2018 107 102.8
Des. 2018 106.5 101.9
Jan. 2019 107.2 103.3
Feb. 2019 107.7 101.5
Mars 2019 107.9 102.4
April 2019 108.3 104.2
Mai 2019 107.7 102.8
Juni 2019 108.8 102.4
Juli 2019 108.5 103.2
Aug. 2019 108.8 103.2
Sep. 2019 109 103.2
Okt. 2019 108.8 102.4
Nov. 2019 109.7 103.4
Des. 2019 108.7 101.4
Jan. 2020 109.5 101.7
Feb. 2020 110 103.5
Mars 2020 98.8 102.5
April 2020 87.1 107.3
Mai 2020 104.8 110.4
Juni 2020 110.8 116.6
Juli 2020 109 117.4
Aug. 2020 113.5 111.7
Sep. 2020 111.8 112.1
Okt. 2020 113.4 113.5
Nov. 2020 106.9 116.8
Des. 2020 109 110.1

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongsjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongsjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens DOI beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.